Text

Säkerhetskritisk mjukvara

 • Högskolepoäng 6 hp
 • Studieort Ortsoberoende
 • $stringTranslations.StartDate 2022-08-29 - 2023-01-15 (deltid 25%)
 • Utbildningsnivå Avancerad nivå
 • Kurskod DVA465
 • Huvudområde Datavetenskap
 • Anmälningskod: MDU-24511

Den här kursen kommer att ge dig en översikt över frågor och metoder för utveckling och kvalitetssäkring av säkerhetskritisk mjukvara, inklusive detaljkännedom om utvalda tekniker, metoder och verktyg.

Om kursen

Kursen innehåller fyra delmoment:

 1. Introduktion till funktionssäkerhet: kunskaper som ger ökad förståelse av relationen mellan inbyggda system / säkerhetskritiska system / olyckor / komplexitet / utvecklingsmodeller (utveckling av livscykelmodeller) / certifiering / ”säkerhetsbevis”.
 2. Analys-och modelleringsmetoder; översyn av analys-och modelleringstekniker för utvecklingen av säkerhetskritiska system.
 3. Verifiering och validering av säkerhetskritisk mjukvara: metoder och aktiviteter för att utföra verifiering och validering
 4. Arkitekturer för säkerhetskritiska system. Säkerhet som designbegränsning.


Du lär dig

 • de huvudsakliga frågeställningarna, verktyg och metoder som används för utveckling av säkerhetskritisk programvara
 • tillämpa valda verktyg och metoder för utveckling och kvalitetssäkring av säkerhetskritisk mjukvara
 • dokumentera kvalitetssäkringsarbetet
 • tillägna dig vetenskapliga framsteg inom området.


Relaterade industriella utmaningar som behandlas i kursen

 • Hur man ökar kunskaperna och den allmänna förbättringen av säkerhetskulturer i utvecklingen av säkerhetskritiska system
 • Hur man förtydligar strukturen och omfattningen av kvalitetssäkringsaktiviteter i utvecklingen av säkerhetskritiska system
   

Behörighetskrav

120 hp varav minst 80 hp inom datavetenskap och/eller datateknik eller motsvarande. Dessutom krävs minst 18 månaders dokumenterad arbetslivserfarenhet från mjukvaruutveckling eller relaterad verksamhet. Utöver det krävs Engelska A/Engelska 6.

Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven kan du få din behörighet bedömd på kunskap och kompetens som du har fått på annat sätt, såsom arbetslivserfarenhet, övriga studier m.m. Läs mer under Information om anmälan.

Undervisningsspråk

Engelska

Lärare

Kursplan

Du kan läsa i detalj om utbildningen, dess innehåll och litteratur m.m. i kursplanen

Se kursplan

Anmäl dig till kursen

Säkerhetskritisk mjukvara

Till anmälan

Information om anmälan

Efter att du anmält dig behöver du eventuellt komplettera med dokument för att styrka din behörighet. De flesta svenska akademiska meriter hämtas automatiskt. Vänta några dagar efter att du skickat in din anmälan – om dina akademiska meriter fortfarande inte syns på Mina sidor ska du ladda upp dem. Om du har utländska meriter måste du ladda upp kopia på dem på antagning.se.

Om kursen du söker har krav på yrkeserfarenhet måste du ladda upp ett tjänstgöringsintyg som är underskrivet av din arbetsgivare. Du hittar mall för tjänstgöringsintyg nedan som du kan använda om du vill.

Inga akademiska meriter?

Kursen kräver att du har tidigare akademiska studier. Du som inte har det men har yrkeserfarenhet inom området kan bedömas på så kallad reell kompetens. Det innebär att det görs en bedömning av både formella meriter (betyg, examensbevis) och yrkeserfarenhet. Bedömningen görs för att avgöra om du har kunskaper som motsvarar behörighetskraven på kursen. Om du anser att du har kompetensen som krävs för kursen, ska du fylla i en CV/kompetensbeskrivning, mall finns nedan. Den ska innehålla:

• Utbildningar

• Relevant och aktuell arbetslivserfarenhet

• Kunskaper i engelska

• Övrigt du vill åberopa

Tänk på att ge en kort beskrivning av dina arbetsuppgifter, inte bara en titel.

Du behöver också ett underskrivet tjänstgöringsintyg från din arbetsgivare, mall att ladda ner finns nedan.

Ladda ner mallen CV/Kompetensbeskrivning Word, 27.6 kB, opens in new window.

Ladda ner mallen Tjänstgöringsintyg Word, 25.5 kB, opens in new window.

Om du har frågor om anmälan är du välkommen att kontakta oss genom att mejla till lifelonglearning@mdu.se

Till toppen