Text

Programvarutest

 • Högskolepoäng 7.5 hp
 • Studieort Ortsoberoende
 • $stringTranslations.StartDate 2022-01-17 - 2022-06-05 (deltid 25%)
 • $stringTranslations.StartDate 2023-01-16 - 2023-06-04 (deltid 25%)
 • Utbildningsnivå Avancerad nivå
 • Kurskod DVA464
 • Huvudområde Datavetenskap
 • Anmälningskod: MDU-14592

Denna kurs ger en förståelse av de grundläggande problemen i mjukvarutestning såväl som en solid grund i de praktiska metoderna och verktygen för ett systematiskt och modernt tillvägagångssätt för mjukvarutestning.

Om kursen

Kursen innehåller fem moduler:

 1. Introduktion till mjukvarutestning och testdesign
 2. Enhetstestning, testdesign och automation
 3. Testning på integrerings- och systemnivå
 4. Statisk och dynamisk analys
 5. Avancerad testdesign

Du lär dig

 • förstå de grundläggande målen, utmaningarna och begränsningarna i mjukvarutestning, samt deras relation till andra mjukvarutekniska aktiviteter, såsom kravhantering, design och implementering
 • att tillämpa de viktigaste etablerade testdesignteknikerna
 • att tillämpa statisk och dynamisk kodanalys
 • översiktligt om mer avancerade testmetoder (såsom modellbaserad testning, mutationstestning och sökbaserad testning), samt om den senaste forskningen inom mjukvarutestning.

Relaterade industriella utmaningar som behandlas i kursen

 • Upptäcka problem tidigare i utvecklingsprocessen och integreringskedjan.
 • Undvika kostnader för kvalitetsbrister.
 • Utvärdera kvaliteten i mjukvara och system samt att veta när den ska sättas i produktion.
 • Förstå problem och luckor i utvecklingsprocessen för kontinuerlig förbättring.

Behörighetskrav

100 hp, varav 70 hp inom teknik eller informatik, inklusive minst 15 hp programmering eller mjukvaruutveckling. Dessutom krävs Engelska A/Engelska 6.

Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven kan du få din behörighet bedömd på kunskap och kompetens som du har fått på annat sätt, såsom arbetslivserfarenhet, övriga studier m.m. Läs mer under Information om anmälan.

Undervisningsspråk

Engelska

Lärare

Kursplan

Du kan läsa i detalj om utbildningen, dess innehåll och litteratur m.m. i kursplanen

Se kursplan

Anmäl dig till kursen

Programvarutest

Till anmälan

Information om anmälan

Efter att du anmält dig behöver du eventuellt komplettera med dokument för att styrka din behörighet. De flesta svenska akademiska meriter hämtas automatiskt. Vänta några dagar efter att du skickat in din anmälan – om dina akademiska meriter fortfarande inte syns på Mina sidor ska du ladda upp dem. Om du har utländska meriter måste du ladda upp kopia på dem på antagning.se.

Om kursen du söker har krav på yrkeserfarenhet måste du ladda upp ett tjänstgöringsintyg som är underskrivet av din arbetsgivare. Du hittar mall för tjänstgöringsintyg nedan som du kan använda om du vill.

Inga akademiska meriter?

Kursen kräver att du har tidigare akademiska studier. Du som inte har det men har yrkeserfarenhet inom området kan bedömas på så kallad reell kompetens. Det innebär att det görs en bedömning av både formella meriter (betyg, examensbevis) och yrkeserfarenhet. Bedömningen görs för att avgöra om du har kunskaper som motsvarar behörighetskraven på kursen. Om du anser att du har kompetensen som krävs för kursen, ska du fylla i en CV/kompetensbeskrivning, mall finns nedan. Den ska innehålla:

• Utbildningar

• Relevant och aktuell arbetslivserfarenhet

• Kunskaper i engelska

• Övrigt du vill åberopa

Tänk på att ge en kort beskrivning av dina arbetsuppgifter, inte bara en titel.

Du behöver också ett underskrivet tjänstgöringsintyg från din arbetsgivare, mall att ladda ner finns nedan.

Ladda ner mallen CV/Kompetensbeskrivning Word, 27.6 kB, opens in new window.

Ladda ner mallen Tjänstgöringsintyg Word, 25.5 kB, opens in new window.

Om du har frågor om anmälan är du välkommen att kontakta oss genom att mejla till lifelonglearning@mdu.se

Till toppen