Text

Metoder och verktyg för industriell cybersäkerhet

 • Högskolepoäng 2.5 hp
 • Studieort Ortsoberoende
 • $stringTranslations.StartDate 2022-10-31 - 2022-12-18 (deltid 25%)
 • Utbildningsnivå Avancerad nivå
 • Kurskod DVA487
 • Huvudområde Datavetenskap
 • Anmälningskod: MDU-24506

I den här kursen lär du dig om cybersäkerhetsanalys och design i industriella miljöer, med särskilt fokus på smarta fabriker och Industri 4.0.

Om kursen

Kursens syfte är att ge färdighet inom cybersäkerhetsanalys och design i industriella miljöer, med särskilt fokus på smarta fabriker och Industri 4.0. För uppnå detta syfte kommer eleverna att lära sig om avancerade cybersäkerhetskoncept, metoder och verktyg. De kommer också att kunna tillämpa sina kunskaper i industriella fallstudier.

 

Du lär dig:

 • Beskriva avancerade tekniker för industriell cybersäkerhetsanalys och design.
 • Analysera cybersäkerhetsrisker och sårbarheter i referensscenarier.
 • Utföra penetrationstestning genom att använda verktyg för sårbarhetsskanning och etisk hackning.
 • Kontrollera och säkerställa efterlevnaden av referensstandarder och regelverk för cybersäkerhet som ISO 27001.

 

Behörighetskrav

120 hp varav 60 hp i datavetenskap, vari ingår 2,5 hp inom cybersäkerhet, eller relaterade ämnen. Dessutom krävs Engelska A/Engelska 6.

Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven kan du få din behörighet bedömd på kunskap och kompetens som du har fått på annat sätt, såsom arbetslivserfarenhet, övriga studier m.m. Läs mer under Information om anmälan.

Undervisningsspråk

Engelska

Lärare

Anmäl dig till kursen

Metoder och verktyg för industriell cybersäkerhet

Till anmälan

Kursplan

Du kan läsa i detalj om utbildningen, dess innehåll och litteratur m.m. i kursplanen

Se kursplan

Information om anmälan

Efter att du anmält dig behöver du eventuellt komplettera med dokument för att styrka din behörighet. De flesta svenska akademiska meriter hämtas automatiskt. Vänta några dagar efter att du skickat in din anmälan – om dina akademiska meriter fortfarande inte syns på Mina sidor ska du ladda upp dem. Om du har utländska meriter måste du ladda upp kopia på dem på antagning.se.

Om kursen du söker har krav på yrkeserfarenhet måste du ladda upp ett tjänstgöringsintyg som är underskrivet av din arbetsgivare. Du hittar mall för tjänstgöringsintyg nedan som du kan använda om du vill.

Inga akademiska meriter?

Kursen kräver att du har tidigare akademiska studier. Du som inte har det men har yrkeserfarenhet inom området kan bedömas på så kallad reell kompetens. Det innebär att det görs en bedömning av både formella meriter (betyg, examensbevis) och yrkeserfarenhet. Bedömningen görs för att avgöra om du har kunskaper som motsvarar behörighetskraven på kursen. Om du anser att du har kompetensen som krävs för kursen, ska du fylla i en CV/kompetensbeskrivning, mall finns nedan. Den ska innehålla:

• Utbildningar

• Relevant och aktuell arbetslivserfarenhet

• Kunskaper i engelska

• Övrigt du vill åberopa

Tänk på att ge en kort beskrivning av dina arbetsuppgifter, inte bara en titel.

Du behöver också ett underskrivet tjänstgöringsintyg från din arbetsgivare, mall att ladda ner finns nedan.

Ladda ner mallen CV/Kompetensbeskrivning Word, 27.6 kB, opens in new window.

Ladda ner mallen Tjänstgöringsintyg Word, 25.5 kB, opens in new window.

Om du har frågor om anmälan är du välkommen att kontakta oss genom att mejla till lifelonglearning@mdu.se

ARC

Kurserna ingår i projektet ARC där MDU erbjuder kurser inom AR och cybersäkerhet.

Kompetensutveckling med ARC
Till toppen