Text

Kvalitetssäkring - Certifiering av säkerhetskritiska (programvaru-) system

 • Högskolepoäng 7.5 hp
 • Studieort Ortsoberoende
 • $stringTranslations.StartDate 2022-02-21 - 2022-06-05 (deltid 33%)
 • $stringTranslations.StartDate 2023-02-20 - 2023-06-04 (deltid 33%)
 • Utbildningsnivå Avancerad nivå
 • Kurskod DVA467
 • Huvudområde Datavetenskap
 • Anmälningskod: MDU-14593

Syftet med denna kurs är att ge dig insikter i certifiering och vad det innebär att certifiera/självattestera säkerhetskritiska system med fokus på programvarusystem samt att skapa säkerhetsbevis som inkluderar ett multi concern-perspektiv vid behov, samt möjligheter till återanvändning när så är lämpligt.

Om kursen

Kursen innehåller tre moduler:

Modul 1 - Introduktion till säkerhetscertifiering

 1. ger en introduktion till certifiering av säkerhetskritiska system,

 2. överföra kunskaper och färdigheter om: process/produkt; komponent/system; enkelt system /systemfamilj, samt certifiering/kvalificering. Den ska även förklara relationen mellan följande begrepp: säkerhetskritiska system, säkerhetskultur, utvecklingsprocesser enligt leverantör- och tillverkarperspektivet, certifiering, säkerhetsbevis. Utmaningar gällande återanvändning av certifieringsartefakter och deras systematisering kommer att belysas via olika scenarier för återanvändning.

Modul 2: Standarder, certifiering och efterlevnad

 1. ger en översikt över standarder som används som bas för certifiering,

 2. överföra kunskaper och färdigheter i olika standarder (fokus på en standard t.ex. ISO 26262) samt deras roll i certifieringsprocessen,
 3. överblick över state-of-the-art inom compliance management d.v. s. hantering av bevis som visar att arbete sker i enlighet med definierad process och modell i standarder. Användningen av några utvalda open source-verktyg som möjliggör hantering av sådana bevis kommer att illustreras vid behov.

Modul 3: Modelleringsmetoder

 1. ger en översikt över de modelleringsmetoder som behövs för att hantera och återanvända av certifieringsartefakter,

 2. överföra kunskaper och färdigheter i olika modelleringsmetoder för att hantera certifieringsartefakter (process- och produktrelaterade) för säkerhetskritiska system. Användningen av några utvalda open source verktyg som möjliggör hantering och återanvändning av certifieringsartefakter kommer att illustreras.

Du lär dig

 • förklara grundläggande begrepp relaterade till säkerhetscertifiering
 • skapa processrelaterade bevis som visar att arbete sker i enlighet med definierad process och modell i standarder
 • tillämpa modelleringsmetoder som härstammar från aktuella säkerhetsstandarder för utvecklingen av återanvändbara certifierings-artefakter för säkerhetskritiska (programvaru-) system.

Behörighetskrav

120 hp varav minst 22,5 hp inom datavetenskap och minst 7,5 hp programvaruteknik eller motsvarande. Vid minst 18 månaders dokumenterad yrkeserfarenhet från mjukvaruutveckling görs undantag från kravet om 7,5 hp programvaruteknik. Dessutom krävs Engelska A/Engelska 6.

Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven kan du få din behörighet bedömd på kunskap och kompetens som du har fått på annat sätt, såsom arbetslivserfarenhet, övriga studier m.m. Läs mer under Information om anmälan.

Undervisningsspråk

Engelska

Teacher

Kursplan

Du kan läsa i detalj om utbildningen, dess innehåll och litteratur m.m. i kursplanen

Se kursplan

Anmäl dig till kursen

Kvalitetssäkring - Certifiering av säkerhetskritiska (programvaru-) system

Till anmälan

Information om anmälan

Efter att du anmält dig behöver du eventuellt komplettera med dokument för att styrka din behörighet. De flesta svenska akademiska meriter hämtas automatiskt. Vänta några dagar efter att du skickat in din anmälan – om dina akademiska meriter fortfarande inte syns på Mina sidor ska du ladda upp dem. Om du har utländska meriter måste du ladda upp kopia på dem på antagning.se.

Om kursen du söker har krav på yrkeserfarenhet måste du ladda upp ett tjänstgöringsintyg som är underskrivet av din arbetsgivare. Du hittar mall för tjänstgöringsintyg nedan som du kan använda om du vill.

Inga akademiska meriter?

Kursen kräver att du har tidigare akademiska studier. Du som inte har det men har yrkeserfarenhet inom området kan bedömas på så kallad reell kompetens. Det innebär att det görs en bedömning av både formella meriter (betyg, examensbevis) och yrkeserfarenhet. Bedömningen görs för att avgöra om du har kunskaper som motsvarar behörighetskraven på kursen. Om du anser att du har kompetensen som krävs för kursen, ska du fylla i en CV/kompetensbeskrivning, mall finns nedan. Den ska innehålla:

• Utbildningar

• Relevant och aktuell arbetslivserfarenhet

• Kunskaper i engelska

• Övrigt du vill åberopa

Tänk på att ge en kort beskrivning av dina arbetsuppgifter, inte bara en titel.

Du behöver också ett underskrivet tjänstgöringsintyg från din arbetsgivare, mall att ladda ner finns nedan.

Ladda ner mallen CV/Kompetensbeskrivning Word, 27.6 kB, opens in new window.

Ladda ner mallen Tjänstgöringsintyg Word, 25.5 kB, opens in new window.

Om du har frågor om anmälan är du välkommen att kontakta oss genom att mejla till lifelonglearning@mdu.se

Till toppen