Text

Automatisk testgenerering

 • Högskolepoäng 2.5 hp
 • Studieort Ortsoberoende
 • $stringTranslations.StartDate 2022-11-07 - 2023-01-15 (deltid 17%)
 • Utbildningsnivå Avancerad nivå
 • Kurskod DVA481
 • Huvudområde Datavetenskap
 • Anmälningskod: MDU-24549

Till skillnad från att lära dig hur man utför manuell testning, kommer du i denna kurs att lära dig hur man automatiskt genererar tester utifrån givna mål och krav.

Om kursen

Det ökande konkurrenstrycket för att snabbt introducera nya eller modifierade systemversioner ställer till problem för en noggrann mjukvarutestning. Detta tryck har lett till att många organisationer har börjat gå över till agil utveckling och kontinuerlig integration, och därmed förkorta tiden för att genomföra omfattande tester.

I den här kursen kommer du att lära dig hur man automatiskt genererar tester utifrån givna mål och krav. Kursen ger en förståelse för automatisering av mjukvarutestning med hjälp av programanalys med målet att intelligent och algoritmiskt skapa tester. Kursen täcker sökbaserad testgenerering, kombinatorisk och slumpmässig testning samtidigt som den belyser de utmaningar som förknippas med användningen av automatisk testgenerering.

Du lär dig att:

 • Förstå algoritmiska testgenereringstekniker och deras användning i utvecklingsfasen och vid kontinuerlig integration.
 • Förstå hur man automatiskt genererar testfall med påståenden (assertions)
 • Få praktiska kunskaper och erfarenhet i statisk och dynamisk testgenerering
 • Få översiktliga kunskaper i sökbaserad testning och användningen av maskininlärning för testgenerering

Behörighetskrav

120 hp varav 80 hp inom Datavetenskap och/eller Datateknik. Dessutom krävs Engelska A/Engelska 6.

Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven kan du få din behörighet bedömd på kunskap och kompetens som du har fått på annat sätt, såsom arbetslivserfarenhet, övriga studier m.m. Läs mer under Information om anmälan.

Undervisningsspråk

Engelska

Lärare

Kursplan

Du kan läsa i detalj om utbildningen, dess innehåll och litteratur m.m. i kursplanen

Se kursplan

Anmäl dig till kursen

Automatisk testgenerering

Till anmälan

Information om anmälan

Efter att du anmält dig behöver du eventuellt komplettera med dokument för att styrka din behörighet. De flesta svenska akademiska meriter hämtas automatiskt. Vänta några dagar efter att du skickat in din anmälan – om dina akademiska meriter fortfarande inte syns på Mina sidor ska du ladda upp dem. Om du har utländska meriter måste du ladda upp kopia på dem på antagning.se.

Om kursen du söker har krav på yrkeserfarenhet måste du ladda upp ett tjänstgöringsintyg som är underskrivet av din arbetsgivare. Du hittar mall för tjänstgöringsintyg nedan som du kan använda om du vill.

Inga akademiska meriter?

Kursen kräver att du har tidigare akademiska studier. Du som inte har det men har yrkeserfarenhet inom området kan bedömas på så kallad reell kompetens. Det innebär att det görs en bedömning av både formella meriter (betyg, examensbevis) och yrkeserfarenhet. Bedömningen görs för att avgöra om du har kunskaper som motsvarar behörighetskraven på kursen. Om du anser att du har kompetensen som krävs för kursen, ska du fylla i en CV/kompetensbeskrivning, mall finns nedan. Den ska innehålla:

• Utbildningar

• Relevant och aktuell arbetslivserfarenhet

• Kunskaper i engelska

• Övrigt du vill åberopa

Tänk på att ge en kort beskrivning av dina arbetsuppgifter, inte bara en titel.

Du behöver också ett underskrivet tjänstgöringsintyg från din arbetsgivare, mall att ladda ner finns nedan.

Ladda ner mallen CV/Kompetensbeskrivning Word, 27.6 kB, opens in new window.

Ladda ner mallen Tjänstgöringsintyg Word, 25.5 kB, opens in new window.

Om du har frågor om anmälan är du välkommen att kontakta oss genom att mejla till lifelonglearning@mdu.se

Till toppen