Text

AI och mjukvaruutveckling

MDU erbjuder poänggivande onlinekurser för dig som vill fortbilda dig inom AI och mjukvaruutveckling. Kurserna är utvecklade tillsammans med industri och näringsliv, vilket gör att innehållet är direkt överföringsbart till din verksamhet. Samtidigt får du en inblick i forskning, metodik och ny teknik som ligger i framkant.

MDU erbjuder också så kallade MOOC:ar (Massive Open Online Courses) som är öppna för alla oavsett bakgrund eller förkunskaper.

Har du frågor eller vill veta mer om våra kurser för yrkesverksamma kan du mejla till lifelonglearning@mdu.se

Kurser som ges under höstterminen

Fortbildning
 • Högskolepoäng 2.5 HP
 • Utbildningsnivå P
 • Starttid, sluttid och studietakt 2022-11-07 - 2023-01-15 (deltid 17%)
 • Plats Ortsoberoende
 • Kurskod DVA481
Fortbildning
 • Högskolepoäng 2.5 HP
 • Utbildningsnivå P
 • Starttid, sluttid och studietakt 2022-10-10 - 2022-11-27 (deltid 25%)
 • Plats Ortsoberoende
 • Kurskod DVA476
Fortbildning
 • Högskolepoäng 2.5 HP
 • Utbildningsnivå P
 • Starttid, sluttid och studietakt 2022-09-19 - 2022-10-30 (deltid 25%)
 • Plats Ortsoberoende
 • Kurskod DVA486
Fortbildning
 • Högskolepoäng 2.5 HP
 • Utbildningsnivå P
 • Starttid, sluttid och studietakt 2022-10-03 - 2022-12-11 (deltid 17%)
 • Plats Ortsoberoende
 • Kurskod DVA480
Fortbildning
 • Högskolepoäng 2.5 HP
 • Utbildningsnivå P
 • Starttid, sluttid och studietakt 2022-11-07 - 2023-01-15 (deltid 17%)
 • Plats Ortsoberoende
 • Kurskod DVA469
Fortbildning
 • Högskolepoäng 7.5 HP
 • Utbildningsnivå P
 • Starttid, sluttid och studietakt 2022-09-12 - 2023-01-15 (deltid 25%)
 • Plats Ortsoberoende
 • Kurskod DVA468
Fortbildning
 • Högskolepoäng 7.5 HP
 • Utbildningsnivå P
 • Starttid, sluttid och studietakt 2022-08-29 - 2023-01-15 (deltid 25%)
 • Plats Ortsoberoende
 • Kurskod DVA453
Fortbildning
 • Högskolepoäng 2.5 HP
 • Utbildningsnivå P
 • Starttid, sluttid och studietakt 2022-10-31 - 2022-12-18 (deltid 25%)
 • Plats Ortsoberoende
 • Kurskod DVA487
Fortbildning
 • Högskolepoäng 7.5 HP
 • Utbildningsnivå P
 • Starttid, sluttid och studietakt 2022-08-29 - 2023-01-15 (deltid 25%)
 • Plats Ortsoberoende
 • Kurskod DVA471
Fortbildning
 • Högskolepoäng 2.5 HP
 • Utbildningsnivå P
 • Starttid, sluttid och studietakt 2022-09-12 - 2022-10-30 (deltid 25%)
 • Plats Ortsoberoende
 • Kurskod DVA478
Fortbildning
 • Högskolepoäng 2.5 HP
 • Utbildningsnivå P
 • Starttid, sluttid och studietakt 2022-10-03 - 2022-12-11 (deltid 17%)
 • Plats Ortsoberoende
 • Kurskod DVA477
Fortbildning
 • Högskolepoäng 2.5 HP
 • Utbildningsnivå P
 • Starttid, sluttid och studietakt 2022-08-29 - 2023-01-15 (deltid 25%)
 • Plats Ortsoberoende
 • Kurskod DVA479
Fortbildning
 • Högskolepoäng 6 HP
 • Utbildningsnivå P
 • Starttid, sluttid och studietakt 2022-08-29 - 2023-01-15 (deltid 25%)
 • Plats Ortsoberoende
 • Kurskod DVA465
Fortbildning
 • Högskolepoäng 7.5 HP
 • Utbildningsnivå P
 • Starttid, sluttid och studietakt 2022-08-29 - 2023-01-15 (deltid 25%)
 • Plats Ortsoberoende
 • Kurskod DVA489


Kurser som ges under vårterminen

Fortbildning
 • Högskolepoäng 2 HP
 • Utbildningsnivå G
 • Starttid, sluttid och studietakt 2022-01-17 - 2022-06-05 (deltid 10%)
 • Plats Ortsoberoende
 • Kurskod DVA133
Fortbildning
 • Högskolepoäng 2 HP
 • Utbildningsnivå G
 • Starttid, sluttid och studietakt 2023-01-16 - 2023-06-04 (deltid 10%)
 • Plats Ortsoberoende
 • Kurskod DVA133
Fortbildning
 • Högskolepoäng 7.5 HP
 • Utbildningsnivå P
 • Starttid, sluttid och studietakt 2023-02-20 - 2023-06-04 (deltid 33%)
 • Plats Ortsoberoende
 • Kurskod DVA467
Fortbildning
 • Högskolepoäng 7.5 HP
 • Utbildningsnivå P
 • Starttid, sluttid och studietakt 2023-01-16 - 2023-06-04 (deltid 25%)
 • Plats Ortsoberoende
 • Kurskod DVA464

MOOC och öppna seminarier

MOOC:ar (Massive Open Online Courses) är kurser som är öppna för alla, oavsett bakgrund eller yrkeskategori. De kräver inga förkunskaper och du kan starta och genomföra dem när du vill.

Läs mer

FAQ - Fortbildning och kompetensutveckling

Här hittar du de vanligaste frågorna med tillhörande svar om våra fortbildningskurser inom områdena AI och mjukvaruutveckling, Smart produktion samt Miljö och energi vid Mälardalens universitet.

Läs mer
Till toppen