Text

Universitetsgemensamma kurser

Gemensamma forskarutbildningskurser för forskarstuderande vid MDU.

Vårtermin 2022

Kontakta kursansvarig för information och anmälan.


Läsår 2021

Deltagarbaserad forskning I, 7,5 hp 

Deltagarbaserad forskning II, 7,5 hp

Areas of Sustainability, 7,5 credits


Economic analysis for energy engineering, 5 hp


Circular Economy and Raw Material Competence for Sustainable Production, 7.5 hp


Kontakta forskningssamordnare

Till toppen