Text

Matematik/tillämpad matematik

Följande kurser inom forskarutbildningsområdet matematik/tillämpad matematik erbjuds 2020.

Kurserna för hösten 2023 kommer att meddelas inom kort.

Kurser 2020

Kontakta kursansvarig för information och anmälan.

 

Constructive Methods in Probability Theory and Stochastic Processes, 7,5 credits


Fundamentals of q-analysis, 7,5 credits


Topology and algebraic topology, 7,5 credits


Derivations in associative algebras, 7,5 credits


Lie superalgebras, Clifford algebras and n-ary algebraic structures, 7,5 credits