Text

Matematik/tillämpad matematik

Följande kurser inom forskarutbildningsområdet matematik/tillämpad matematik.

Mått- och integrationsteori är en väsentlig del av utbildningen för alla doktorander i matematik. Kursen ger grundläggande kunskaper i teorin och förbereder studenterna för fortsatta studier i sannolikhetsteori och funktionsanalys.

 • Omfattning i poäng: 5 hp
 • Startdatum: 7 november 2023
 • Slutdatum: 9 januari 2024
 • Kursansvarig: Anatoliy Malyarenko

 

Undervisningstillfällen

Kursen startar tisdagen den 7 november och innehåller sex föreläsningar om två timmar den dagen och på följande tisdagar, klockan 15.15-17.00.

Examinationsdatum är den 9 januari, klockan 13.15-17.00.

 

Anmälan

Anmälan sker via mejl till kursansvarig Anatoliy Malyarenko. I anmälan ska följande ingå:

 • Namn
 • Male/female
 • Personnummer
 • Din e-post
 • Bevis på att du är doktorand (om du saknar svensk medborgarskap)

 

Litteratur

Jean-François Le Gall. Measure Theory, Probability, and Stochastic Processes, Springer, 2022, DOI https://doi.org/10.1007/978-3-031-14205-5 Länk till annan webbplats., ISBN 978-3-031-14204-8.

Den elektroniska versionen av boken tillhandahålls av universitetsbiblioteket från universitetets nätverk via: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-14205-5 Länk till annan webbplats..

 

Kursplan Pdf, 169 kB.

Korskod: FOUK014

Mer informtion finns på den engelska versionen av sidan.

Kursen syftar till att ge forskningsrelevanta kunskaper om moderna algebraiska och operatoralgebraiska strukturer, idéer, begrepp och metoder viktiga inom naturvetenskap och teknik med tonvikt på de viktigaste icke-kommutativa och icke-associativa algebraiska strukturer, icke-kommutativ analys, operator algebra och representationsteori, algebraisk analys och operator metoder för lösning och symmetrianalys av differentialekvationer, differensekvationer och integralekvationer, icke-kommutativa matrisekvationer och valda tillämningar i naturvetenskap och teknik.

 

Undervisningstillfällen

 • Start 16 februari kl. 13.15
 • 1 mars kl. 13.15
 • 15 mars kl. 13.15
 • 5 april kl. 13.15
 • 19 april kl. 13.15
 • 3 maj kl 13.15
 • 17 maj kl. 13.15 (examination)

Schemaläggningen av lektionerna kan komma att justeras i överenskommelse med deltagarna.

 

Anmälan

Anmälan sker via mejl till kursansvarig, sergei.silvestrov@mdu.se. I anmälan ska följande ingå:

 • Namn
 • Male/female
 • Personnummer
 • Din e-post
 • Bevis på att du är doktorand (om du saknar svensk medborgarskap)

 

Litteratur

Relevant litteraturmaterial förmedlas under kursens gång.

 

Kursplan Pdf, 84.8 kB.