Text

Matematik/tillämpad matematik

Följande kurser inom forskarutbildningsområdet matematik/tillämpad matematik erbjuds 2020.

Kurser 2020

Kontakta kursansvarig för information och anmälan.

 

Constructive Methods in Probability Theory and Stochastic Processes, 7,5 credits


Fundamentals of q-analysis, 7,5 credits


Topology and algebraic topology, 7,5 credits


Derivations in associative algebras, 7,5 credits


Lie superalgebras, Clifford algebras and n-ary algebraic structures, 7,5 credits