Text

Innovation och design

Följande kurser inom forskarutbildningsområdet innovation och design erbjuds läsåret 2022/2023.

Kurser

Kontakta kursansvarig för information och anmälan.

HT22

Under hösten 2022 planeras ingen doktorandkurs i forskarutbildningsämnet Innovation och Design.

VT23

Under senare delen av våren 2023 planeras kursen Forskningsetik och praktik att ges. Mer information kommer.