Text

Hälsa och välfärd

Följande kurser inom forskarutbildningsområdet Hälsa och välfärd erbjuds läsåret 2022/2023.

Kurserna har anknytning till forskarutbildningsämnet:

  • Arbetslivsvetenskap
  • Folkhälsovetenskap
  • Fysioterapi
  • Socialt arbete
  • Vårdvetenskap

Samtliga kurser ges på engelska.

 

Kurser

Hälsa och välfärd – Perspektiv på rättvisa, tillgänglighet och delaktighet

Kurskod: FHVV014

Omfattning: 7,5hp

Läsperiod 1: 2022-08-29—2022-11-06

Studietakt: Halvfart (50%)

Kursansvarig: Maria Norfjord van Zyl

Examinator: Susanna Lehtinen-Jacks

Kursplan Pdf, 122.9 kB.

Kursen läses tillsammans med studerande från Masterprogrammet i Hälsa och välfärd.

För anmälan kontakta: HVVforskarutbildning@mdu.se


Kunskapsteori och etik

Kurskod: FHVV013

Omfattning: 7,5hp

Läsperiod 1: 2022-08-29—2022-11-06

Studietakt: Halvfart (50%)

Kursansvarig: Lena Marmstål Hammar

Examinator: Margareta Asp

Kursplan Pdf, 131.5 kB.

För anmälan kontakta: HVVforskarutbildning@mdu.se


Djur i samhället

Kurskod: FHVV010

Omfattning: 7,5hp

Läsperiod 1 och 2: 2022-08-29—2023-01-15

Studietakt: Kvartsfart (25%), distans

Kursansvarig: David Redmalm

Examinator: David Redmalm

Kursplan Pdf, 114.4 kB.

Kursen läses tillsammans med studerande från Masterprogrammet i Hälsa och välfärd.

För anmälan kontakta: HVVforskarutbildning@mdu.se


Systematisk litteraturöversikt

Kurskod: FHVV011

Omfattning: 7,5hp

Läsperiod 2: 2022-11-07—2023-01-15

Studietakt: Halvfart (50%), distans

Kursansvarig: Anna-Lena Almqvist

Examinator: Petra von Heideken Wågert

Kursplan Pdf, 126.9 kB.

För anmälan kontakta: HVVforskarutbildning@mdu.se


Hälsa och välfärd – Perspektiv på samproduktion och implementering

Kurskod: FHVV015

Omfattning: 7,5hp

Läsperiod 2: 2022-11-07—2023-01-15

Studietakt: Halvfart (50%)

Kursansvarig: Maria Sandborgh

Examinator: Ulrica von Thiele Schwarz

Kursplan Pdf, 99.3 kB.

Kursen läses tillsammans med studerande från Masterprogrammet i Hälsa och välfärd.

För anmälan kontakta: HVVforskarutbildning@mdu.se

Kvantitativa forskningsmetoder II

Kurskod: FHVV005

Omfattning: 7,5hp

Läsperiod 3: 2023-01-16—2023-03-26

Studietakt: Halvfart (50%)

Kursansvarig: Karin Halldén

Examinator: Susanna Toivanen

Kursplan Pdf, 145.3 kB.

Kursen läses tillsammans med studerande från Masterprogrammet i Hälsa och välfärd.

För anmälan kontakta: HVVforskarutbildning@mdu.se

 

Kvalitativa forskningsmetoder II

Kurskod: FHVV012

Omfattning: 7,5hp

Läsperiod 3: 2023-01-16—2023-03-26

Studietakt: Halvfart (50%)

Kursansvarig: Lena Wiklund Gustin

Examinator: Inger K Holmström

Kursplan Pdf, 137.8 kB.

Kursen läses tillsammans med studerande från Masterprogrammet i Hälsa och välfärd.

För anmälan kontakta: HVVforskarutbildning@mdu.se


Teorier, modeller och begrepp

Kurskod: FHVV004

Omfattning: 7,5hp

Läsperiod 4: 2023-03-27—023-06-04

Studietakt: Halvfart (50%), distans

Kursansvarig: Annica Lövenmark

Examinatorer: Christian Kullberg, Susanna Toivanen, Ulrica von Thiele Schwarz, Katarina Bälter, Anne Söderlund, Inger K Holmström

Kursplan Pdf, 115.5 kB.

För anmälan kontakta: HVVforskarutbildning@mdu.se


Anmälan

Vill du anmäla dig till någon av ovanstående kurser kontakta HVVforskarutbildning@mdu.se