Text

Didaktik

Följande kurser inom forskarutbildningsområdet didaktik erbjuds.

Vårtermin 2022

Kontakta kursansvarig för information och anmälan.


Academic Research Writing, Publishing and Dissemination, 7.5 hp

Disputation course, 7,5 credits


Science theory, 7,5 credits*


Ethical Issues in Research 7,5 credits

 

Multimodal Analysis of Pedagogical Interaction, 7,5 hp​​


State of the art: Current and consolidated research in maths teacher education, 10 hp


Hösttermin 2022

Didactics and educational theory as a field of research, 7,5 credits*



Methodology for interviews and observations, 7,5 credits*


Quantitative methods in educational science, 7,5 credits


Samproducerad skolforskning: teorier och metodologier


*Obligatoriska kurser

De grundläggande kurserna syftar till att ge fördjupad kunskap om didaktikens utbildningsvetenskapliga grund, det didaktiska forskningsfältet, vetenskapsteori och vetenskaplig metod, forskningsetik, ämnets bidrag till samhällsutvecklingen och kritisk medvetenhet om vetenskapens roll i samhället samt ansvar för dess användning.


Till toppen