Text

Didaktik

Följande kurser inom forskarutbildningsområdet didaktik erbjuds.

Kontakta kursansvarig för information och anmälan.

Vårtermin 2023

Dissertation Defence Course, 7,5 credits

  • Kursansvarig: Louise Sund
  • För anmälan kontakta kursansvarig
  • Studietakt: åttondelsfart (kursen går över hela kalenderåret)
  • Datum för kursen planeras i anslutning till disputation vid MDU, eller vid annat universitet. Kursansvarig meddelar de anmälda löpande. Det första kurstillfället äger rum den 13 januari 2023.
  • Kursplan Disputationskurs, 7,5 hp Pdf, 132 kB. 

 

Academic Research Writing, Publishing and Dissemination - PhD Course, 7,5 hp

Multimodal Analysis of Pedagogical Interaction, 7.5 hp

Hösttermin 2022

Didactics and educational theory as a field of research, 7,5 credits*


Methodology for interviews and observations, 7,5 credits*


Quantitative methods in educational science, 7,5 credits


Samproducerad skolforskning: teorier och metodologier

*Obligatoriska kurser

De grundläggande kurserna syftar till att ge fördjupad kunskap om didaktikens utbildningsvetenskapliga grund, det didaktiska forskningsfältet, vetenskapsteori och vetenskaplig metod, forskningsetik, ämnets bidrag till samhällsutvecklingen och kritisk medvetenhet om vetenskapens roll i samhället samt ansvar för dess användning.