Text

Didaktik

Följande kurser erbjuds inom forskarutbildningsämnet didaktik.

Vårtermin 2023

Vetenskapsteori

Dissertation Defence Course, 7,5 credits

 • Kursansvarig: Louise Sund
 • För anmälan kontakta kursansvarig
 • Studietakt: åttondelsfart (kursen går över hela kalenderåret)
 • Datum för kursen planeras i anslutning till disputation vid MDU, eller vid annat universitet. Kursansvarig meddelar de anmälda löpande. Det första kurstillfället äger rum den 13 januari 2023.
 • Kursplan Pdf, 132 kB.


Academic Research Writing, Publishing and Dissemination - PhD Course, 7,5 hp

Multimodal Analysis of Pedagogical Interaction, 7.5 hp

Hösttermin 2023

Didactics and educational theory as a field of research, 7,5 credits*


Methodology for interviews and observations, 7,5 credits*

 • Kursansvarig: Anna Ehrlin
 • För anmälan kontakta kursansvarig.​​​​
 • kvartsfart
 • Datum för kursen: 8/9, 6/10, 10/11, 24/11 och 15/12
 • Inlämning 16/1.2023
 • Kursplan Pdf, 139.9 kB.


Quantitative methods in educational science, 7,5 credits

 • Kursansvarig: Anne Lillvist
 • För anmälan kontakta kursansvarig Anne Lillvist.​​​​
 • kvartsfart
 • Datum för kursen: 4/9, 11/9, 26/9, 17/10, 31/10, 28/11 och 18/12.
 • Kursplan Pdf, 143.7 kB.


Samproducerad skolforskning: teorier och metodologier


Inkluderande undervisning och pedagogisk differentiering för barn och elever med särskild begåvning i förskola och skola

Inclusive education and pedagogical differentiation for highly able children and pupils in preschool and school


Obligatoriska kurser

Obligatoriska kurser för doktorander antagna inom ämnet didaktik är inte specificerade i den Allmänna studieplanen (ASP). Däremot anges i ASP att de grundläggande kurserna syftar till att ge fördjupad kunskap i ett antal områden: didaktikens utbildningsvetenskapliga grund, det didaktiska forskningsfältet, vetenskapsteori och vetenskaplig metod, forskningsetik, ämnets bidrag till samhällsutvecklingen och kritisk medvetenhet om vetenskapens roll i samhället samt ansvar för dess användning. Flera av de kurser som erbjuds inom ämnet didaktik svarar mot dessa områden. Som doktorand diskuterar du med din huvudhandledare vilka kurser du ska läsa för att uppfylla forskarutbildningens krav och mål enligt ASP. Vilka kurser du läser ska också framgå i din individuella studieplan (ISP).