Text

Forskarkurser vid MDU

En viktig del av utbildningen på forskarnivå utgörs av kurser. Vid MDU erbjuds ett antal universitetsgemensamma kurser och ämnesspecifika kurser på forskarnivå.

Kurser på forskarnivå är i princip tillgängliga för alla forskarstuderande vid universitetet, men särskilda förkunskapskrav kan gälla för kurs och antalet platser kan vara begränsat.

 

Universitetsgemensamma forskarutbildningskurser

Gemensamma forskarutbildningskurser för forskarstuderande vid MDU.

Läs mer

Ämnesspecifika forskarkurser

Datavetenskap

Forskarutbildningskurser i datavetenskap.

Läs mer

Didaktik

Forskarutbildingskurser i didaktik.

Läs mer

Energi- och miljöteknik

Forskarutbildningskurser i energi- och miljöteknik.

Läs mer

Hälsa och välfärd

Forskarutbildningskurser i hälsa och välfärd.

Läs mer

Innovation och design

Forskarutbildningskurser i innovation och design.

Läs mer

Matematik / tillämpad matematik

Forskarutbildingskurser i matematik/tillämpad matematik.

Läs mer

Industriell ekonomi och organisation

Forskarutbildningskurser i industriell ekonomi och organisation.

Läs mer

Kontakta den akademi som är värd för respektive ämne för ytterligare information och för att få tillgång till den allmänna studieplanen. I den framgår eventuella obligatoriska kurser samt föreskrifter om hur stor del av kurserna inom utbildningen på forskarnivå som kan läsas på annan utbildningsnivå.

 

Kontakta forskningssamordnare

Till toppen