Text

Forskarkurser vid MDU

En viktig del av utbildningen på forskarnivå utgörs av kurser. Kurser på forskarnivå är i princip tillgängliga för alla forskarstuderande vid universitetet, men särskilda förkunskapskrav kan gälla för kurs och antalet platser kan vara begränsat.

Ämnesspecifika forskarkurser

Datavetenskap

Forskarutbildningskurser i datavetenskap.

Läs mer

Didaktik

Forskarutbildingskurser i didaktik.

Läs mer

Energi- och miljöteknik

Forskarutbildningskurser i energi- och miljöteknik.

Läs mer

Hälsa och välfärd

Forskarutbildningskurser i hälsa och välfärd.

Läs mer

Innovation och design

Forskarutbildningskurser i innovation och design.

Läs mer

Matematik / tillämpad matematik

Forskarutbildingskurser i matematik/tillämpad matematik.

Läs mer

Industriell ekonomi och organisation

Forskarutbildningskurser i industriell ekonomi och organisation.

Läs mer

Universitetsbibliotekets kurser

Universitetsbibliotekets kurser för alla MDU:s doktorander. I mån av plats kan även övriga anställda vid MDU bli antagna.

Läs mer

Gemensamma kurser på forskarnivå

Gemensamma forskarutbildningskurser för forskarstuderande vid MDU.

Läs mer

Kontakta forskarutbildningsledare