Text

Doktorandrådet är forskarstuderandens röst vid universitetet

Doktorandrådet representerar universitetets forskarstuderande, doktoranderna. Doktorandrådets målsättning är att alla doktorander på MDU ska vara medvetna om sina rättigheter och skyldigheter.

Doktorandråd består av representanter för doktorandgruppen och ansvarar för studentinflytande inom forskarutbildningen. Rådet består av en ordförande (kallad doktorandombud) samt två doktorandrådsrepresentanter per akademi. Doktorandrådet har uppgiften att bevaka doktorandkollektivets och de enskilda doktorandernas intressen.

Doktorandrådet arbetar för att utbildningen ska hålla god kvalitet och är de forskarstuderandes röst inom universitetet. Vid samarbetssvårigheter mellan universitetet och enskilda doktorander ska doktorandrådet ge råd och vägledning.

Det finns även en doktorandombudsman (prodekan) som doktorander kan vända sig till om de känner sig felaktigt behandlade eller dåligt bemötta.

elisabeth.uhlemann@mdu.se eller magnus.hoppe@mdu.se


Medlemmar i doktorandrådet