Text

Doktorandrådet är forskarstuderandens röst vid universitetet

Doktorandrådet representerar universitetets forskarstuderande, doktoranderna. Doktorandrådets målsättning är att alla doktorander på MDU ska vara medvetna om sina rättigheter och skyldigheter.

Doktorandråd består av representanter för doktorandgruppen och ansvarar för studentinflytande inom forskarutbildningen. Rådet består av en ordförande (kallad doktorandombud) samt två doktorandrådsrepresentanter per akademi. Doktorandrådet har uppgiften att bevaka doktorandkollektivets och de enskilda doktorandernas intressen.

Doktorandrådet arbetar för att utbildningen ska hålla god kvalitet och är de forskarstuderandes röst inom universitetet. Vid samarbetssvårigheter mellan universitetet och enskilda doktorander ska doktorandrådet ge råd och vägledning.

Samtliga universitetets prodekaner kan agera doktorandombudsman vid behov. Som doktorand kan du vända dig till någon av dem om du känner dig felaktigt behandlad eller dåligt bemött. Du väljer själv vem du vill kontakta.

Lena Almqvist, lena.almqvist@mdu.se
Jessica Bruch, jessica.bruch@mdu.se
Anna Ehrlin, anna.ehrlin@mdu.se
Cecilia Lindh, cecilia.lindh@mdu.se

Medlemmar i doktorandrådet