Text

Branschråd

Inom alla program på MDU finns så kallade branschråd som består av studenter, lärare och representanter från näringsliv och offentlig verksamhet.

Syftet med branschråden är att utveckla utbildningarna samt fungera som en länk mellan lärosäte och arbetsliv.

Medlemmarna i de olika branschråden får möjlighet att bidra med synpunkter på hur programmen kan förbättras och säkerställa att studenterna får relevant kunskap som efterfrågas på arbetsmarknaden. I samband med råden, som vanligtvis anordnas ett par gånger per år, kan deltagarna även diskutera idéer på nytt programinnehåll samt förslag på nya samarbetsprojekt mellan universitetet och branschen.


Kontakt