Text

Artikelarkiv

Visar artiklar i serie pressmeddelande (35st)

 • Aktuellt

  2022-02-16 #globalamålen

  I samband med coronapandemin blev det tydligt att Sverige är beroende av import från andra länder för att kunna säkerställa tillgången på livsmedel. Forskare från MDH undersöker nu metoder för att med hjälp av Artificiell intelligens (AI) producera mat i stadsmiljöer med minsta möjliga klimatpåverkan.

  pressmeddelande (35st)

 • Aktuellt

  2021-09-07 #pressmeddelande

  På torsdag startar den tre dagar långa Kunskapsfesten – Eskilstunas nya vetenskapsfestival. "Ny kunskap och innovation är, och har alltid varit, det som driver samhället framåt och bidrar till framtidstro," säger Jonas Stier, professor i socialt arbete på MDH.

  pressmeddelande (35st)

 • Aktuellt

  2021-09-03 #globalamålen #pressmeddelande

  Redan innan pandemin genomgick arbetsmarknaden en förändring, från traditionella kontor till kontorslandskap, aktivitetsbaserade arbetsplatser och distansarbete. Forskare vid MDH undersöker hur förändringen av det fysiska kontoret påverkar arbetsplatsen och menar att det nya sättet att arbeta ställer allt högre krav på chefen.

  pressmeddelande (35st)

 • Aktuellt

  2021-08-26 #globala målen #MDH har forskning inom samtliga av FNs globala mål för hållbarhet #pressmeddelande

  Genom nära samverkan med företag och nätverk i Silicon Valley ska projektet ”IndTech and electrification talent” – som drivs av Mälardalens högskolas centrumbildning Automation Region – höja teknisk och affärsrelaterad kompetens inom industriell teknologi med fokus på hållbar produktion och elektrifiering i Sverige.

  pressmeddelande (35st)

 • Aktuellt

  2021-08-24 #globala målen #MDH har forskning inom samtliga av FNs globala mål för hållbarhet #pressmeddelane

  Det är nödvändigt att regeringar, privat sektor, civilsamhälle och andra aktörer samverkar för att FN:s globala mål för hållbarhet ska kunna uppnås. Enligt FN genomsyras agendan av ett multi-aktörsperspektiv, vilket krävs med tanke på agendans omfattning och ambition. MDH är grundad i samverkan vilket utgör en självklar del av både utbildning och forskning.

  pressmeddelande (35st)

 • Aktuellt

  2021-07-16 #pressmeddelande

  Idag skickas de efterlängtade antagningsbeskeden ut. Av 37 950 sökande har 12 638 personer antagits till MDH. Mest populära är utbildningarna inom vård och hälsa.

  pressmeddelande (35st)

 • Aktuellt

  2021-07-05 #pressmeddelande

  Ett hållbart näringsliv kräver en långsiktigt sund hantering av vinst, förlust och eget kapital. Detta gäller såväl stora som små aktiebolag. Under Corona-pandemin har flera större och mindre ekonomiska stödpaket lanserats av regeringen för att rädda jobb och företag. Nu studerar våra forskare hur aktieägarnas hantering av eget kapital i kristider har förändrats.

  pressmeddelande (35st)

 • Aktuellt

  2021-06-28 #pressmeddelande

  Teknologier som till exempel 3D-printing, AR/VR, Digitala tvillingar, Big data, Internet of things samlas under begreppet Industri 4.0 och toppar industrins agenda. Nu erbjuder MDH en ny unik digital introduktionskurs inom området som ger bred kunskap om möjligheterna med de nya teknologierna.

  pressmeddelande (35st)

 • Aktuellt

  2021-06-24 #pressmeddelande

  Tidigare forskning och rapporter har visat att särskilt begåvade barn och elever inte alltid utvecklas optimalt och inte alltid mår bra i förskola och skola. För att möta dessa barns behov startar nu en ny forskarskola där MDH deltar tillsammans med Karlstads universitet och Stockholms universitet. Forskarskolan om pedagogik och särskild begåvning för lärarutbildare har tilldelats nästan 40 miljoner kronor av Vetenskapsrådet.

  pressmeddelande (35st)

 • Aktuellt

  2021-06-16 #globalamålen #pressmeddelande

  I framtiden är det möjligt att vi utvinner näringsämnen från vårt avloppsvatten, för att använda dem som gödsel i till exempel jordbruk. I ett forskningsprojekt på MDH ser man på möjligheterna med detta, och samtidigt skapa ett cirkulärt samhälle där vi återvinner både vatten och näringsämnen.

  pressmeddelande (35st)

 • Aktuellt

  2021-06-09 #globalamålen #pressmeddelande

  I framtiden kommer det bli allt viktigare att ta hänsyn till sambandet mellan vatten, energi och mat för att säkra tillgång till livsmedel, både i Sverige och globalt. Vid MDH pågår forskning för att med hjälp av klimatdata från SMHI och NASA utveckla system som gör det enklare att kartlägga vädret för att optimera vattenförbrukningen vid bevattning av åkermark och grödor.

  pressmeddelande (35st)

 • Aktuellt

  2021-06-03 #globalamålen #pressmeddelande

  Enligt forskare är bristen på rent vatten ett världsproblem. Även om vi i Sverige ser rent vatten som en självklarhet är det långt ifrån en verklighet för alla. Vid MDH pågår forskning kring hur man med effektiva metoder kan rena vatten, men det finns också en hel del du som privatperson kan göra för att spara på en av jordens viktigaste resurser.

  pressmeddelande (35st)

 • Aktuellt

  2021-05-31 #globalamålen #pressmeddelande

  Att vara lärare är att vara ledare. Lärarens ledarskap brukar definieras som kunskap om klassrumsinteraktion och grupprocesser, förmåga att leda arbetet i klassrummet och förmågan att hantera grupprocesser. Nu pågår forskning vid MDH för att med teknikens hjälp främja och förbättra lärarnas och lärarstudenternas ledarskap i klassrummet.

  pressmeddelande (35st)

 • Aktuellt

  2021-05-19 #pressmeddelande

  Pluggpeppen är MDH:s initiativ för att på ett lustfyllt sätt peppa programstudenterna att röra på sig mer under pandemin. Nu är tävlingen avgjord. Segrade gjorde Robotikingenjörerna – och Eskilstuna Stadsmission får en donation från Volvo CE.

  pressmeddelande (35st)

 • Aktuellt

  2021-05-12 #globalamålen #pressmeddelande

  En sjuksköterska fattar hundratals beslut varje dag, där varje beslut bör utgå från bästa tillgängliga kunskap. Till sin hjälp har sjuksköterskan olika kunskapskällor; sin egen erfarenhet och andras. Om dessa beslut och tillgången till olika kunskapskällor handlar en nyutkommen bok, som är skriven för blivande och verksamma sjuksköterskor. En av medförfattarna är MDH:s professor Ulrica von Thiele Schwarz.

  pressmeddelande (35st)

 • Aktuellt

  2021-05-11 #globala målen #pressmeddelande

  Tre av MDH:s forskningsprojekt finns med på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA:s) årliga 100-lista. Projekten är speciellt utvalda för att skapa värde för företag eller samhälle i form av kunskap, processer, produkter och affärsutveckling. Temat för årets lista är hållbar krisberedskap.

  pressmeddelande (35st)

 • Aktuellt

  2021-05-04 #globalamålen #pressmeddelande

  Flera yrken inom området hälsa, vård och välfärd är kvinnodominerade. Nu satsar MDH på projektet Allan för att inspirera unga killar att göra karriär inom området. Genom projektet får killar i årskurs 4-6 på tre skolor i Eskilstuna och Hallsberg möjlighet att lära sig mer om utbildningar och yrken inom området.

  pressmeddelande (35st)

 • Aktuellt

  2021-05-03 #pressmeddelande

  Pluggpeppen är MDH:s initiativ för att på ett lustfyllt sätt peppa programstudenterna att röra på sig mer under pandemin. Nu bidrar Volvo CE med en extra utmaning och utlovar donation till Stadsmissionen om studenterna når gemensamt mål.

  pressmeddelande (35st)

 • Aktuellt

  2021-04-29 #globalamålen #pressmeddelande

  I dag arbetar cirka 60 procent av all arbetskraft på kontor: en miljö som ofta präglas av låg fysisk aktivitet. Många arbetsgivare uppmuntrar sina anställda att röra på sig genom att erbjuda friskvårdsbidrag, men det är en förmån som ofta nyttjas av dem som redan har en aktiv livsstil på sin fritid, som ett sätt att få rabatt på sitt gymkort. Forskare vid MDH undersöker hur man istället kan använda själva arbetsplatsen som en arena för att skapa god hälsa.

  pressmeddelande (35st)

 • Aktuellt

  2021-04-29 #pressmeddelande

  Det är inte bara till hösten som intresset för att utbilda sig är stort. I ansökningssiffrorna till MDH:s sommarkurser syns en ökning med 4 procent bland de som väljer en MDH-kurs i första hand.

  pressmeddelande (35st)

 • Aktuellt

  2021-04-29 #pressmeddelande

  Forskning visar att tjejer riskerar att tappa sitt teknikintresse i 11-12 års åldern, om intresset inte stimuleras. Nu gör MDH, Volvo Construction Equipment och Örebro universitet en gemensam satsning för att få fler tjejer att behålla intresset för teknik.

  pressmeddelande (35st)

 • Aktuellt

  2021-04-29 #globalamålen #pressmeddelande

  Hälften av Sveriges befolkning kommer någon gång under livet att drabbas av psykisk ohälsa och Världshälsoorganisationen (WHO) räknar med att det kommer att stå för den största sjukdomsbördan i världen år 2030. Det är viktigt att vi lär oss att ta hand om vår psykiska hälsa, på samma sätt som vi värnar om den fysiska hälsan, säger Lena Wiklund Gustin, professor i vårdvetenskap vid MDH.

  pressmeddelande (35st)

 • Aktuellt

  2021-04-28 #pressmeddelande

  Vi utbildar flest sjuksköterskor i Sverige och söktrycket till höstens utbildning är rekordhögt. Antalet sökande till höstens sjuksköterskeutbildning ökar med närmare 44 procent jämfört med året innan – 37 procentenheter mer än landet i stort.

  pressmeddelande (35st)

 • Aktuellt

  2021-04-28 #pressmeddelande

  Möjligheten till spetskompetens via riktad kompetensutveckling ses idag som ytterst viktig för att kunna konkurrera inom ett starkt kunskapsdrivet teknikskifte. Nu erbjuder MDH öppna onlinekurser inom bland annat Augmented Reality (AR) och cybersäkerhet där målgruppen är yrkesverksamma och permitterade inom tillverkningsindustrin.

  pressmeddelande (35st)

 • Aktuellt

  2021-04-21 #pressmeddelande

  Sveriges riksdag har idag beslutat om den nya forsknings- och innovationspropositionen, och därmed givit klartecken för att göra Mälardalens högskola (MDH) till universitet. Detta är en milstolpe och en glädjens dag. Vi är stolta över det förtroende riksdagen visar oss och är redo att växla upp vår forskning och ta ett än större ansvar för Sverige som forsknings- och kunskapsnation, säger Paul Pettersson, rektor vid MDH.

  pressmeddelande (35st)

 • Aktuellt

  2021-04-19 #pressmeddelande

  Intresset för att utbilda sig på MDH fortsätter att öka. Det totala antalet ansökningar till höstterminen har gått upp med 13 procent jämfört med föregående år, 10 procent mer än landet i stort.

  pressmeddelande (35st)

 • Aktuellt

  2021-04-15 #pressmeddelande

  Sörmland och Västmanland ska, med MDH som koordinator, se över förutsättningarna för ett gemensamt, kraftfullt innovationsstödssystem.

  pressmeddelande (35st)

 • Aktuellt

  2021-04-15 #globalamålen #pressmeddelande

  Det grekiska ordet för kris, krisis, betyder avgörande vändpunkt. Kriser kan innebära en mängd utmaningar för samhället i stort och för de människor som drabbas, men även möjligheter. Forskare vid MDH undersöker samhällsförändringar och hur kriser påverkar oss människor. Kunskap som kan användas för att förstå, hantera och komma stärkta ut ur krisen.

  pressmeddelande (35st)

 • Aktuellt

  2021-04-06 #pressmeddelande

  Under pandemin är det viktigare än någonsin att röra på sig för att må bra. Det har MDH tagit fasta på och startar därför Pluggpeppen som på ett lustfyllt sätt peppar studenterna att träna mer.

  pressmeddelande (35st)

 • Aktuellt

  2021-03-24 #globalamålen #pressmeddelande

  MDH erbjuder flera program med fokus på miljö och hållbarhet. I år utökas programutbudet med ett masterprogram i miljöteknik för hållbar utveckling. Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi får också ett ännu större fokus på hur industrin kan hantera klimatkrisens konsekvenser.

  pressmeddelande (35st)