Text

Program öppna för ansökan senare del till HT 2022

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Program

Terminer med tillgängliga platser

Ort

Programkod/

Anmärkning

Analytical Finance

Ej angivet

Västerås

RMV20

Förskollärarprogrammet

Ej angivet

Eskilstuna

Eskilstuna, distans

Västerås

Västerås, distans

GFE01

GFXE1

GFV01

GFX01, GFXV1

Grundlärarprogrammet – förskoleklass och grundskola 1-3

Ej angivet

Eskilstuna

Västerås

GRE01 (Eskilstuna)

GRV01 (Västerås)

Grundlärarprogrammet – förskoleklass och grundskola 1–3 – verksamhetsintegrerat

Termin 9
För mer information, se nedan

Västerås

GRY01
Studietakt:
HT+VT: 75%
ST: 50%

Grundlärarprogrammet – förskoleklass och grundskola 1-3 - arbetsintegrerat

Termin 5.
För mer information, se nedan

Eskilstuna

GRY02
Studietakt: HT+VT+ST: 50%

Grundlärarprogrammet – grundskola 4-6

Ej angivet

Eskilstuna

Västerås

GRM02

Kammarmusikprogrammet

- Sång

- Blåsinstrument

- Klaverinstrument

- Stråkinstrument

Termin 3 och 5

Västerås

GKV05

Språk- och kommunikationsprogrammet

Ej angivet

Västerås

GKV09

Kandidatprogram i teknisk matematik

Ej angivet

Västerås

GKV07

Kompletterande pedagogisk utbildning

- Årskurs 7-9

- Gymnasieskolan

Ej angivet

Eskilstuna, distans

Studietakt:
HT+VT: 75%
ST: 100%
GLM01/A7-9

GLM01/GYMN

Masterprogram i didaktik

Ej angivet

Eskilstuna

GSL01

Masterprogram i teknisk matematik

Ej angivet

Västerås

AMM04

Master’s Programme in Financial Engineering

Ej angivet

Västerås

ZMS20

Speciallärarprogrammet

- matematik

- svenska

- utvecklingsstörning

Ej angivet

Västerås, distans

50% studietakt

AUM01/MATE

AUM01/SVEN

AUM01/UTVS

Ämneslärarprogrammet

- Svenska/Engelska

- Svenska/Svenska som andraspråk

Ej angivet

Eskilstuna

GAM02/SVEN

GAM02/SVS2Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 – verksamhetsintegrerat

För dig som antas till senare del på det verksamhetsintegrerade grundlärarprogrammet F-3 finns inte möjlighet att ansöka om anställning inom ramen för utbildningen. Den verksamhetsförlagda utbildningen genomförs därför vid en av de övningsskolor som MDH har avtal med i någon av kommunerna Eskilstuna, Västerås, Katrineholm, Köping eller Strängnäs.

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolan årskurs 1-3 – arbetsintegrerat

För dig som antas till senare del på det arbetsintegrerade grundlärarprogrammet F-3 finns inte möjlighet att ansöka om anställning inom ramen för utbildningen. Den verksamhetsförlagda utbildningen genomförs därför vid en av de övningsskolor som MDH har avtal med i någon av kommunerna Eskilstuna, Västerås, Katrineholm, Köping eller Strängnäs.


Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

Program

Terminer med tillgängliga platser

Ort

Programkod/Anmärkning

Civilingenjörsprogrammet i energisystem

Ej angivet

Västerås

YCT01

Ekonomprogrammet

Ej angivet

Eskilstuna

GKE02

Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik

- Inriktning elektroteknik

Ej angivet

Västerås

GHV01

Högskoleingenjörsprogrammet i byggnadsteknik

Ej angivet

Västerås
Eskilstuna

GHE02/GHV02

International Business Management

Ej angivet

Västerås

SEV25

Internationella marknadsföringsprogrammet

Ej angivet

Västerås

GKV08/OINR

Statsvetarprogrammet

Ej angivet

Västerås

GKV06


Särskilda regler för Ekonomprogrammet

- För ekonomprogrammet kan endast plats i Eskilstuna erbjudas, du kan ej söka plats i Västerås.

Till toppen