Text

Antagning till senare del av program

Om du har börjat en utbildning men av någon anledning vill byta studieort kan du skicka in en anmälan till senare del av program. Det gör du via antagning.se.

Du behöver skicka in din anmälning innan sista anmälningsdag. Antagning till senare del av ett program görs endast vid terminsskifte och i mån av plats. Vilka program som är sökbara annonseras inför varje termin på mdu.se.

För att kunna bli antagen till senare del av ett program måste du uppfylla de särskilda behörighetskrav som gällde till programmets första termin samt ha läst kurser motsvarade programmets tidigare terminer. Du kan läsa om varje programs behörighetskrav, samt eventuella antagnings- eller arbetsprov, på respektive programsida. Om det är fler sökande än det finns lediga platser görs ett urval baserat på det antal högskolepoäng du samlat ihop senast sista anmälningsdag. Studenter vid MDU har förtur till lediga platser på senare del av program.


Så här gör du

Bifogade handlingar

För att vi ska kunna bedöma dina tidigare studier vid andra lärosäten än Mälardalens universitet måste du ladda upp de här dokumenten på antagning.se tillsammans med din anmälan:

  • Kursplaner för de kurser du har läst tidigare terminer eller kommer att läsa under innevarande termin.
  • Litteraturförteckningför de kurser du har läst tidigare terminer eller kommer att läsa under innevarande termin på antagning.se.
  • Andra dokument som du vill åberopa för bedömning av din behörighet.


Studenter vid MDU behöver inte ladda upp några dokument gällande kurser tagna vid lärosätet efter 1995-07-01, vilka är inrapporterade i Ladok senast anmälningsdagen. Vill du hänvisa till poäng tagna på annat lärosäte måste du bifoga kursplaner och litteraturförteckning.


Det är viktigt att du laddar upp de här dokumenten, om du inte gör det kommer vi inte att kunna bedöma din ansökan och du kommer att ses som obehörig.

Vilka program som går att söka till den kommande terminen publiceras i en
utlysningslista som finns tillgänglig på vår webbplats.


Ansökan

Du söker till senare del av program vid Mälardalens universitet via antagning.se. Det enklaste sättet att komma dit är att klicka på länken längst ner på sidan för senare del av program på vår hemsida. Du kan också söka efter ”senare del Mälardalens universitet” i sökfunktionen på antagning.se.

Alla tre anmälningsalternativ är likadana, du behöver bara använda ett av dem om det bara är ett program som du vill söka till. Om du vill söka till flera program väljer du flera anmälningsalternativ.


Ansöka om senare del av program på antagning.se

När du klickar på ”Välj” hamnar anmälningsalternativen i den blå rutan. När
du har valt så många anmälningsalternativ som du behöver använda till ansökan klickar du på ”Till anmälan” för att komma vidare. I nästa steg kommer du att specificera vilket eller vilka program det är som du vill ansöka till.

I det här steget kommer det att stå ett antal högskolepoäng och en studieort för anmälningsalternativen, det behöver du inte bry dig om. Det är det som står i utlysningslistan som gäller.


Ansökan av senare del av program på antagning.se, gjorda val

I prioriteringslistan finns det rullistor på varje anmälningsalternativ. Där finns alla de alternativ som går att söka till. I de fall programmet ges på fler orter står orterna med i rullistan, i annat fall framgår ort på utlysningslistan på vår webbplats.

Du måste ha valt ett program i specificeringslistan på alla använda anmälningsalternativ för att kunna klicka på ”Fortsätt”. Sedan är det bara att lämna in din anmälan.

Ansökan till senare del av program, prioriteringslista
5 antagning till senare del

Ansök till senare del av program

Program öppna för ansökan senare del hösttermin 2024

Antagningen vid MDU

Telefon: 016-15 32 50
Telefontid: måndag och onsdag klockan 10:00-12:00
Mejl: antagningen@mdu.se

Postadress:
Mälardalens universitet
Antagningen
Box 325
631 05 Eskilstuna