Text

Utbildning till specialist­sjuksköterska

För sjuksköterskor som vill ta nästa steg i sin karriär och specialisera sig, erbjuder vi specialist­sjuksköterskeutbildningar inom flera områden. Våra program är utformade för att fördjupa din kliniska kunskap och förbättra dina färdigheter, så att du kan erbjuda den bästa möjliga vården till dina patienter.

Specialistsjuksköterskor i arbete på ett sjukhus

På MDU kan du som vill gå en vidareutbildning för att bli specialistsjuksköterska välja mellan fyra olika program.

Anmälan och antagning

Vidareutbildningarna till specialistsjuksköterska startar på höstterminen. Anmälningsperioden löper vanligtvis mellan den 15 februari till den 15 mars.