Text

VFU i Socionomprogrammet

Målet med verksamhetsförlagd undervisning (VFU) inom socionomprogrammet är att du ska kunna utföra professionellt socialt arbete i offentlig förvaltning, frivilliga organisationer och privata näringslivet.

Genom den verksamhetsförlagda utbildningen får du praktiska och fördjupade kunskaper och erfarenheter av det sociala arbetet.

Du får under handledning utveckla din förmåga att självständigt analysera och hantera sociala problem, samt arbeta med ett professionellt förhållningssätt. De verksamhetsförlagda studierna är på 30 högskolepoäng (hp) och genomförs under termin 5.

Mer information och kontakt