Text

VFU i Folkhälsoprogrammet

Syftet med verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom folkhälsoprogrammet är att du ska få fördjupad kunskap om hälsofrämjande arbete ute i samhället.

Tanken är också att du ska förstå hur folkhälsofrågor tydliggörs i arbetslivet samt vilka lagar och regler inom olika organisationer och myndigheter som har betydelse för människors hälsa.

Kursen är 10 veckor lång, inkluderar en fältarbetsperiod på fem veckor och genomförs under termin 5 på utbildningen.

Exempel på arbetsplatser/tjänster där du kan göra genomföra din VFU:

  • kommuner (exempelvis hälsoplanerare, skolhälsovårdsteam, projektledare, utredare, drog och alkoholsamordnare, hållbarhetsstrateg, miljö- och hälsosamordnare, metodutvecklare, utvärderare, folkhälsostrateg)
  • region (folkhälso- och/eller samhällsmedicinsk enhet, HR-avdelning, forskningsenheter)
  • statliga myndigheter (exempelvis Länsstyrelsen, Försäkringskassan, Arbetsmiljöverket, Arbetsförmedlingen, Livsmedelsverket, Vägverket, Migrationsverket)
  • företagshälsovården
  • Diskriminerings- och ojämlikhetsarbeten
  • företag (personalavdelning eller motsvarande)
  • ideella organisationer (exempelvis SISU Idrottsutbildarna, Riksidrottsförbundet).


Kontakt