Text

VFU i Barnmorskeprogrammet och specialistsjuksköterskeprogrammen

Som student vid barnmorskeprogrammet eller vid någon av MDU:s specialist­sjuksköterskeprogram ingår verksamhets­förlagd utbildning (VFU).

Under VFU omsätter du dina teoretiska kunskaper till praktiska färdigheter. Kombinationen av teoretiska studier och VFU skapar förutsättningar för dig att utveckla den kompetens som behövs inför ditt kommande yrke. VFU-placeringar kan förläggas på annan ort än studieort

Mer information och kontakt:

  • Barnmorskeprogrammet
  • Specialistsjuksköterska anestesisjukvård
  • Specialistsjuksköterska intensivvård
  • Specialistsjuksköterska primärvård
  • Specialistsjuksköterska psykiatrisk vård

 

Mer information och kontakt

Handläggare verksamhetsförlagd utbildning: specialistprog_vfu@mdu.se