Text

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), eller praktik som det tidgare kallades, ingår i flera utbildningar på universitetet och kan benämnas olika. Den gemensamma nämnaren är att VFU kompletterar de teoretiska studierna med praktik. Du får alltså möjlighet att testa din kunskap på en riktig arbetsplats, vilket gör att du är väl förberedd inför ditt framtida yrkesliv.

VFU finns inom följande utbildningar:

Enligt lag ansvarar Polismyndigheten för belastningsregistret och misstankeregistret. Dessa register innehåller uppgifter om den som fått påföljder för brott och som är skäligen misstänkt för brott. Det kan förekomma att enskilda VFU-verksamheter där VFU genomförs begär detta.

För utbildningar som är legitimationsyrken gör Socialstyrelsen en särskild prövning innan legitimationen kan ges ut.