Text

Vanliga frågor och svar om studier

Vad behöver jag göra för att börja studera på MDU? Vilka yrkesmöjligheter finns efter utbildningen? Hur är det att studera på universitet?

Det är några av de frågor som många ställer sig innan man tar steget att läsa en universitetsutbildning. I samtal med studievägledare får du olika verktyg att fatta väl underbyggda beslut inför val av studier och arbetsmarknad. Samtalet utgår från dig som individ och du får hjälp att utforska vilka möjligheter och alternativ som finns. Se studievägledaren som ett samtalsstöd på vägen men att det är du som tar besluten.

Studievägledarna vid MDU har tystnadsplikt i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen kapitel 23:5§.

Det finns flera sätt för dig att komma närmare ett val av utbildning och yrkesområde som känns intressant för dig. Nedan ser du några frågor som kan hjälpa dig att komma vidare med dina funderingar.

 • Vilka är mina intressen?
 • Vilka är mina egenskaper?
 • Vad vill jag lära och utveckla hos mig själv?
 • Vilka yrken och utbildningar verkar intressanta? På vilka sätt verkar de intressanta?
 • Är jag behörig? Vad krävs för att jag ska kunna börja en viss utbildning?

Skriv gärna ner dina funderingar och svar då det kan hjälpa dig att få en överblick av dina tankar.

Är du osäker på vilken typ av utbildning som passar just dig kan ett samtal med en studievägledare också hjälpa dig att fatta beslut. Se en studievägledare som en neutral samtalspartner.

I samtal med studievägledare får du olika verktyg att fatta väl underbyggda beslut inför val av studier och arbetsmarknad. Samtalet utgår från dig som individ och du får hjälp att utforska vilka möjligheter och alternativ som finns. Se studievägledaren som ett samtalsstöd på vägen men att det är du som tar besluten.

För att kunna påbörja en utbildning på MDU behöver du ha grundläggande behörighet. Det finns flera sätt att uppnå grundläggande behörighet. Genom exempelvis utbildning inom gymnasieskolan, vuxenutbildning, folkhögskola eller en utländsk gymnasieutbildning kan du få grundläggande behörighet.

Om du saknar en komplett utbildning på gymnasienivå finns möjlighet att komplettera din utbildning genom studier vid exempelvis vuxenutbildningen i din hemkommun. Möjlighet kan också finnas att få grundläggande behörighet genom att ansöka på reell kompetens. Mer information om vad grundläggande behörighet innebär och utbildningsformer för att uppnå behörighet finner du på antagning.se.

Om du studerar med en examen som mål finns specifika krav för varje examen. Vissa examina går endast att uppnå via program (särskilt de som leder till en yrkesexamen), andra examina kan också uppnås via fristående kurser.

Ett program består av kurser som tillsammans uppfyller examenskraven för den utbildning du läser. Om du däremot läser via fristående kurser är det viktigt att du kontinuerligt stämmer av med studievägledare inom ditt ämne så att dina kurser motsvarar examenskravet.

En annan skillnad mellan att läsa program och fristående kurser är att du som programstudent har platsgaranti till obligatoriska kurser inom programmet så länge du uppfyller behörighetskraven, medan du som fristående student måste konkurrera om platserna inför varje kurs.

Möjlighet finns också att läsa fristående kurser en kortare period för exempelvis kompetensutveckling eller om du är nyfiken på att prova på ett ämne.

De flesta utbildningsprogram startar på höstterminen men det finns även program som startar på vårterminen. Utbudet av fristående kurser är ungefär lika stor till höst som vårtermin.

Till höstens utbildningsstarter är ansökningsperioden från mitten av mars till mitten av april med några få undantag. Till vårterminen ansöker du från mitten av september till mitten av oktober. Exakta datum för din ansökan hittar du på Antagning.se Länk till annan webbplats.. På sidan hittar du även ansökningsdatum till sommarkurser.

Är du osäker på om dina betyg räcker för att komma in på den utbildning du tänkt söka? Då kan högskoleprovet vara ett alternativ. Här hittar du mer information om högskoleprovet. www.studera.nu Länk till annan webbplats.

Det kan också finnas möjligheter att läsa om kurser för att försöka höja betyg från gymnasiet via vuxenutbildningen i din hemkommun – kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun för mer information.

Om du kan tänka dig att ansöka utbildningen till flera högskolor och universitet ökar det också dina chanser. Kanske det finns andra utbildningar du också kan ansöka till som leder till liknande yrken?

Vi har samlat massor av information för dig som Ny student här på mdu.se som du kan ta del av. För praktiska frågor kan du även kontakta Studenttorget för att få hjälp.

Utbildningsplan, programschema, kursplan och litteraturlista:

Om du läser ett program hittar du namn och kurskoder på de kurser du kommer att studera kommande terminer i ditt programschema via sidan ovan.

När kurser infaller inom ett program hittar du i programmets programschema.

Det finns flera olika stöd -och servicefunktioner som du kan ta del av som student.

Studenthälsan

På Studenthälsan kan du som student få råd och stöd under din studietid av kuratorer och friskvårds­pedagog. Alla besök är kostnadsfria, de har tystnadsplikt och för inte journal.

Här nedanför kan du se exempel på vad samtalen kan handla om, men du behöver inte veta exakt vad du behöver hjälp med.

 • stress
 • nedstämdhet, oro, ångest eller talängslan
 • studiesvårigheter, prestationskrav eller att du alltid skjuter upp saker till sista stund
 • livskriser, dödsfall eller sjukdomsfall
 • relationsproblem
 • hälso- och livsstilsfrågor som sömn, mat, motion, alkohol eller tobak

Att studera med en funktionsnedsättning

MDU erbjuder olika typer av stöd och hjälp för att du som har en funktionsnedsättning ska kunna läsa på universitetet på lika villkor som andra.

Det finns särskilt pedagogiskt stöd för dig som har en varaktig funktionsnedsättning som dyslexi, ADHD eller kroniska sjukdomar som påverkar dina studier. Stödet utformas utifrån dina behov och kan bestå av exempelvis anteckningsstöd, förlängd tid på tentamen, mentor eller inläst litteratur.

Studieteknik

Tenta på gång? För mycket att läsa in på för kort tid? Ta det lugnt. Med en bra studieteknik ökar dina chanser att lyckas med studierna. Goda studievanor hjälper dig inte bara att lära dig nya saker utan håller även stressen borta. Här får du värdefulla tips på vägen.

För dig som är i behov vägledning och information om dina studier är du välkommen att kontakta en studievägledare. Du kan också få hjälp med studieplanering av oss. Vi har en studievägledare för varje utbildningsprogram för dig som studerar hos oss men också centrala studievägledare som hjälper dig som funderar på att ta steget till en högre utbildning. Central studievägledare kan också hjälpa dig som studerar kurser och program och önskar vägledning om dina studier och framtida yrken.

Högskolor och universitet kan utfärda två olika slags examina, yrkesexamen eller generell examen (kandidatexamen).

Yrkesexamen är en examensform för utbildningar som leder fram till särskilda yrken. För att kunna få en yrkesexamen behöver du läsa ett program som leder till rätt yrkesexamen och följer programmets utbildningsplan. Ofta krävs en yrkesexamen för att kunna söka legitimation, främst inom skolans värld och inom vården.

Generell examen är mer allmän och inte lika detaljstyrd som en yrkesexamen, vad gäller det innehållet av kurser i examina. UKÄ:s definition av generell examen, är att det är en icke yrkesbestämd examen, som uppnås efter högskoleutbildning med viss inriktning, varav en del inom ett huvudsakligt område, fastställt av berört lärosäte. Det innebär att du kan ta ut en generell examen efter att ha läst något av våra program, men du kan även plocka ihop olika fristående kurser och ta ut en generell examen. Generell examen på grundnivå är högskole- och kandidatexamen, och på avancerad nivå magister- och masterexamen.

Hos oss på MDU har vi följande yrkesexamina:

 • Barnmorskeexamen
 • Civilingenjörsexamen
 • Fysioterapeutexamen
 • Förskollärarexamen
 • Grundlärarexamen
 • Högskoleingenjörsexamen
 • Sjuksköterskeexamen
 • Socionomexamen
 • Specialistsjuksköterskeexamen
 • Speciallärarexamen
 • Specialpedagogexamen
 • Ämneslärarexamen


För att ta del av prognoser om hur efterfrågan på arbetsmarknaden ser ut för olika yrken kan du besöka Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats. och Framtid.se Länk till annan webbplats. där du hittar prognoser för yrken inom många olika områden.

När du är antagen som student hos oss på MDU har du möjlighet att ansöka om att tillgodoräkna dina tidigare studier. Det kan vara möjligt att ansöka om senare del av program om du redan har läst kurser som motsvarar tidigare terminer av ett program.

Ett studieuppehåll innebär att du gör en tillfällig paus i dina studier men planerar att fortsätta plugga en termin senare. För de program som startar en gång per läsår gäller studieuppehåll för två terminer. Om du har särskilda skäl och kan visa det med ett intyg, kan du få ditt studieuppehåll beviljat med garanterad plats på utbildningen. Särskilda skäl kan vara sociala eller medicinska. Andra omständigheter som vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring eller studentfackliga uppdrag kan också räknas som särskilda skäl.

Om du gör ett uppehåll utan att meddela universitetet, förlorar du din plats. Därför kan det vara bra att diskutera ett eventuellt uppehåll med en studievägledare. Kom ihåg att även meddela CSN, om du har studiemedel.

Om du inte vill fortsätta studierna på ett program som du börjat kan du anmäla studieavbrott. Det betyder att du säger upp din studieplats. Om du har studiemedel behöver du även meddela CSN. Du kan ha möjlighet att komma tillbaka till utbildningen vid ett senare tillfälle, men endast i mån av plats. Om du planerar att komma tillbaka till utbildningen, bör du i stället ansöka om studieuppehåll. I första hand kan du genomföra avbrottet direkt i Ladok. Det går också att anmäla studieavbrott via en blankett.

Kontakta studievägledningen

Mejla för att komma i kontakt med en studievägledare.

Epost: studievagledning@mdu.se