Text

Student­hälsan

Hos Studenthälsan kan du få stöd under din studietid. Vi finns här både för dig som studerar på våra campus och för dig som studerar på distans. Allt vi erbjuder är kostnadsfritt, vi har tystnadsplikt och för inga journaler.

Vi hjälper dig med med frågor som är kopplade både till livet i stort och det som rör studentlivet. Det kan till exempel handla om stress, sömnlöshet, dåligt självförtroende, prestationsångest, talängslan, alkohol eller andra saker som kan göra livet komplicerat.

På Studenthälsan träffar du friskvårdspedagog May-Charlotte och kuratorerna Veronica och Peter.

Studenthälsans stöd

På Studenthälsan kan du till exempel:

  • få stödjande samtal med kurator, antingen digitalt eller på campus Eskilstuna
  • få stödjande samtal med friskvårdspedagog
  • gå kurser och lyssna till föreläsningar som är kopplade till hälsa
  • testa dina levnadsvanor och få tips på hur du kan öka din hälsa.

Om du är osäker på om vi kan hjälpa dig kan du alltid kontakta oss och berätta om dina problem så kan vi se om Personalen vid Studenthälsan har tystnadsplikt och ingen information som berör dig som haft kontakt med mottagningen förs vidare utan ditt samtycke.

Vissa saker kan inte vi på Studenthälsan hjälpa dig med utan du behöver vända dig till en annan vårdenhet. Det gäller till exempel om du:

  • har fysiska sjukdomar eller besvär
  • vet att du behöver träffa en läkare för att få medicin eller sjukskrivning
  • vill bli utredd för ADHD, autism eller dyslexi
  • har långvariga och/eller svåra psykiska problem eller vill ha en längre samtalsbehandling.

Kontakta i första hand din vårdmottagning eller vårdrådgivningen 1177.

Om du haft en vårdkontakt på din tidigare hemort och nyligen flyttat bör du bli remitterad för fortsatt behandling där du bor nu. Tänk på att det är viktigt att du anmäler sjukdom till Försäkringskassan eftersom det kan påverka ditt studiemedel.

Testa dina levnadsvanor

Testa dina levnadsvanor helt anonymt och få en personlig återkoppling. Fyll i ett kortare frågeformulär om alkohol, tobak, matvanor, fysisk aktivitet eller stress.

Efter du gjort testet får du personligt anpassade råd baserade på dina svar som stöd för förändring.

Testen har utvecklats av forskare vid Linköpings universitet.

Plugga med funktionsnedsättning

För dig som har en varaktig funktionsnedsättning/­funktionsvariation finns olika former av stöd och anpassningar att få under din studietid. Det gör du hos vår samordnare.

Olycksfallsförsäkring

Som student är du försäkrad mot olycksfall under tiden du befinner dig på campus samt under resor mellan din bostad och campus.

Försäkringen täcker inte tiden som du studerar hemma, så det är viktigt att du tecknar en separat försäkring mot olycksfall om du inte har det om du studerar hemifrån.

Kontakta Studenthälsan

För att få rådgivning av kurator eller friskvårdspedagog bokar du tid för samtal.

För övriga frågor är du välkommen att skriva eller ringa till oss.

E-post: studenthalsan@mdu.se
Telefonnummer: 021–10 73 80