Text

Wednesdays for Writing

Frågor om akademiskt skrivande? Träffa oss på onsdags­eftermiddagar! Varje onsdag, utom i samband med lov eller helger, erbjuder vi handledning i akademiskt läsande och skrivande. Varannan vecka har vi drop in, och varannan vecka har vi tidsbokning.

Kanske behöver du hjälp med att skapa struktur i din text och förtydliga den röda tråden? Kanske handlar det om att hitta en lagom akademisk stil eller passande ordval? Vi ger råd och coachning i många frågor som rör akademiska språk. För att du inte ska ha fel förväntningar, ska vi också vara tydliga: Vi kan inte språkgranska hela texter, och vi kan inte ge ämnesmässig handledning. Däremot hjälper vi dig framåt i din egen utveckling!

Bokad handledning

Bokad handledning erbjuder vi de onsdagar vi inte har drop-in. Tidsbokning passar bra om du har en lite mer utförlig fråga om språk eller text. Kanske behöver du hjälp att tolka en instruktion eller kommentar, eller kanske vill du ha respons på en del av din text? Mejla oss för att boka tid.

Kontakt