Text

Akademiskt skrivande

Här hittar du all hjälp du behöver för att kunna utveckla ditt skrivande under din tid på universitetet.

Det akademiska skrivandet är en naturlig del av alla utbildningar på universitetsnivå och som avslutning på ditt program ska du skriva ett examensarbete vilket ställer höga krav på ditt skriftspråkskunnande. Det finns alltså all anledning att arbeta med ditt skrivande genom hela din utbildning för att på så sätt nå den nivå som krävs av dig.

Vi som arbetar med akademiskt skrivande kommer ut och föreläser, håller seminarier och workshops och har handledning direkt på ditt program men det går också bra att kontakta oss för att få hjälp att komma vidare med ditt skrivande.

Behöver hjälp med akademiskt läsande och skrivande?

Varje onsdag, utom i samband med lov eller helger, erbjuder vi handledning i akademiskt läsande och skrivande.

Språkresurser

Mycket i ditt skrivande kan du förbättra på egen hand. Till att börja med finns det mjukvara som du som student kan ladda ner för att självständigt utveckla ditt skrivande. StavaRex är en tjänst som är noggrannare än Words eget ordbehandlingsprogram, och som ger förslag på alternativ.

TorTalk är en annan tjänst som läser upp din text, vilket gör det lättare att upptäcka missar och obegripligheter. För att ladda ner dessa program, krävs det att du är inloggad på ditt studentkonto.

Tjänster från Svenska Akademien

Svenska Akademiens tjänster kan vara till stor hjälp för att hantera språket under skrivprocessen.

SAOL (Svenska akademiens ordlista)

Den första tjänsten är SAOL (Svenska akademiens ordlista), som hjälper dig hitta ordens olika former, såsom verbens alla tidsformer och pluralformer av alla substantiv. Denna tjänst finns också som gratis app till din telefon.

SO (Svensk ordbok)

Den andra tjänsten är SO (Svensk ordbok), som är oumbärlig när det gäller att se i vilket sammanhang ett ord kan användas. Använd aldrig ett ord från en synonymlista eller en översättning utan att konsultera SO. Här kan du se hur ord kan användas i idiomatiska uttryck, och vilka prepositioner som kan användas tillsammans med ditt ord. Denna tjänst finns också som app till din telefon.

SAOB (Svenska akademiens ordbok)

Den tredje tjänsten, SAOB (Svenska akademiens ordbok), är en tjänst för dig som vill fördjupa dig i ordens historik och etymologi.

För dig som vill ha hjälp att formulera dig akademiskt finns Frasbanken Länk till annan webbplats., där du utgår från vilken del av texten du skriver och får förslag på formuleringar baserat på vad du är ute efter att uttrycka. Frasbanken har en del som hanterar referenser, och din text kommer att gynnas av att du vet hur du kan använda referatmarkörer för att föra fram dina referenser på ett genomtänkt sätt. Här Länk till annan webbplats. finns en lista på olika referatmarkörer/referatverb.

GU har utvecklat en akademisk ordlista Länk till annan webbplats. som ger dig hjälp att förstå hur de vanligaste akademiska orden ska användas, och som även ger en engelsk översättning. Slå upp sidan med "akademiskt ordnad" och se vilken siffra ordet har, för att sedan hitta ordets användning i den utförliga listan.

I en korpuslista Länk till annan webbplats. kan du få otaliga exempel på hur ord används i texter, och om du är osäker på hur ett ord ska användas i ett sammanhang, är den ovärderlig. Du skriver in aktuellt ord i sökrutan, och får fram exemplen i fältet nedanför. Tänk på att tjänsten söker efter ordet i väldigt många källtexter, så att det kan ta några sekunder innan exemplen kommer fram.

Språkrådet ger ut boken Svenska skrivregler Länk till annan webbplats., som är en ändamålsenlig hjälp för den som skriver akademisk text. Det går att få tag på Svenska skrivregler via bibliotekets databaser Länk till annan webbplats.. Då får du en digital, sökbar version av boken. Ett bra alternativ för den som tycker att det känns svårt att gå in i databasen är Myndigheternas skrivregler Länk till annan webbplats., som finns online som pdf. Den är inte lika omfattande, men duger för många skrivsituationer. Språkrådet Länk till annan webbplats. har resurser som kan vara av intresse för dig som skriver, med bland annat frågor och svar kring språk.

Kurs i akademiskt skrivande

MOOC-kurser är kurser som är öppna för alla och som du enkelt deltar i genom att skapa ett inlogg. Istället för poäng får du ett intyg som visar att du har deltagit i kursen. MOOC-kurser är ofta självstudiekurser där det inte finns lärare närvarande.

Om du vill läsa en kurs i akademiskt skrivande rekommenderas MOOC-kursen Länk till annan webbplats. för akademiskt skrivande vid Lunds universitet. Den ges både på engelska och svenska, och kan varmt rekommenderas för den som vill utveckla sitt akademiska skrivande. Om du inte hinner gå hela kursen, men vill ha tillgång till föreläsningarna, finns dessa på YouTube Länk till annan webbplats..

För dig som har svenska som andraspråk och behöver vässa dina språkkunskaper finns denna MOOC-kurs Länk till annan webbplats. som fokuserar på svenska som andraspråk på en akademisk nivå. Du kan antingen välja att läsa den som en kurs eller bara använda materialet som stöd för din språkutveckling.

Skrivguider

Det finns ett flertal skrivguider som kan underlätta skrivprocessen, och du kommer själv hitta din favorit bland dessa guider.

Skrivguiden. Länk till annan webbplats.se är tydligt strukturerad och har många värdefulla delar, såsom "Uppsatsens delar", som hjälper dig strukturera din text, och "Skapa sammanhang", som hjälper dig få en tydlig röd tråd i din text.

Resursen Uppsatsens olika delar Länk till annan webbplats. ger också god hjälp att strukturera din text.

Plagiathandboken Länk till annan webbplats. är en resurs som hjälper dig att förstå hur referenser ska hanteras.

Specifika resurser

Här samlar vi olika specifika språkresurser. Här finns en resurs gällande konnektorer (sammanhangsmarkörer) Länk till annan webbplats. som kan hjälpa dig få ett bra flyt och röd tråd i din text.

Att förstå hur man läser akademiska texter är nyckeln både till att förstå dem och att kunna skriva egna texter. Här Länk till annan webbplats. finns tips på hur du kan ta dig an denna typ av text.

Filmer

Här kan du lära dig mer om specifika språkliga problem:

Datorn som hjälpmedel vid akademiskt skrivande

Här hittar du länkar som skall hjälpa dig att bättre använda de resurser som finns för att underlätta ditt akademiska skrivande.

Film: Så använder du word för…

Litteratur

Andersen Øyen, Simen & Solheim, Birger (2015)
Akademiskt skrivande - En skrivhandledning. Gleerups

Ask, Sofia (2011)
Hållbara texter: Grunderna i formellt skrivande. Liber

Blomström, Vendela & Wennerberg, Jeanna. (2015)
Akademiskt läsande och skrivande. Studentlitteratur

Dysthe, Olga, Hertzberg, Frøydis & Løkensgard Hoel, Torlaug (2011).
Skriva för att lära. Studentlitteratur

Ekengren, Ann-Marie & Hinnfors, Jonas (2012)
Uppsatshandbok - Hur du lyckas med din uppsats. Studentlitteratur

Forsberg, Camilla (2014)
Lär dina studenter att skriva.
Studentlitteratur

Lokensgard Hoel, Torlaug (2013)
Skriva på universitet och högskolor. En bok för lärare och studenter. Studentlitteratur

Norberg Brorsson, Birgitta & Ekberg, Karin (2012)
Uppsatshandledning och skrivutveckling i högre utbildning - Om det självständiga arbetet och skrivande i alla ämnen.
Liber

Kontakt

Vill du ha handledning eller mer information?