Text

Vägledning och stöd under studietiden

När du är student hos oss finns det en hel del stöd och hjälp du kan få så att din studietid blir så bra som möjligt. Kanske vill du diskutera med någon hur du bäst lägger upp dina studier, få tips om hur man skriver en bra uppsats eller behöver pedagogiskt stöd.

Vi finns här för dig

Plugga med funktions­nedsättning

För dig som har en varaktig funktionsnedsättning/funktionsvariation finns olika former av stöd och anpassningar att få under din studietid.

Vissa former av pedagogiskt stöd kräver planeringstid. Därför är det viktigt att göra ansökan om stöd i god tid, helst redan så snart du blivit antagen till din utbildning.

Framgångsrika studier

För att dina studier ska gå så bra som möjligt är det viktigt att du redan tidigt ser över vad du behöver jobba med kring din studieteknik och om det är något du behöver jobba mer med.

Om du stöter på problem under studietiden

Att studera på ett universitet innebär att du kommer att möta nya människor som du ska lösa uppgifter tillsammans med. Därför är det inte så konstigt att det ibland uppstår problem. Men det finns hjälp att få vid såna situationer.

Det är viktigt att du i första hand vänder dig direkt till ansvarig lärare eller kursansvarig med ditt problem. Du kan också kontakta en avdelningschef.

Diskriminering och trakasserier

På MDU råder nolltolerans mot diskriminering och trakasserier. Universitetet är skyldig att utreda trakasserier och kränkande särbehandling så snart universitetet får veta att det kan ha skett.

Kontakt

Vid frågor, kontakta Studenttorget.

E-post: studenttorget@mdu.se
Telefon: 021–10 13 10