Text

Urvalskriterier vid utbytesstudier

Om det är fler sökande än platser kommer vi att välja ut baserat på meritpoäng.

En persons andra val kan aldrig ta bort någons första val. Om du inte kan få ditt första val, har du fortfarande möjlighet att få ditt andra eller tredje val. Om du har tidigare deltagit i utbytesstudier eller erbjudits det, placeras du i en separat urvalsgrupp och får nomineringar efter alla andra, men endast om det finns lediga platser.

Poängsystem

Engagemang

  • Du får 20 poäng om du har varit engagerad i Kårens internationella verksamhet vid MDU.

Högskolepoäng

Du får olika poäng beroende på hur många högskolepoäng (hp) du har vid MDU när ansökningsperioden avslutas:

  • 10 poäng för 30,5 – 45 hp.
  • 20 poäng för 45,5 – 60 hp.
  • 30 poäng för 60,5 – 75 hp.
  • 40 poäng för 75,5 – 90 hp.
  • 50 poäng om du har minst 90,5 hp.

Avklarade kurser i procent

Du får poäng beroende på hur stor andel av de registrerade kurserna vid MDU du har klarat fram till och med den föregående terminen:

  • 20 poäng om du har klarat mellan 80% och 90% av kurserna.
  • 30 poäng om du har klarat mer än 90% av kurserna.

När det finns studenter med samma poäng, använder vi en slumpmässig dragning för att göra utvalet.

Mer information

För mer information, kontakta din internationella koordinator

Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, EST est-international@mdh.se

Akademin för hälsa, vård och välfärd, HVV hvv-international@mdh.se

Akademin för innovation, design och teknik, IDT idt-international@mdh.se

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, UKK ukk-international@mdh.se