Text

Studera utomlands med funktionsnedsättning

Utbytesstudenter som behöver extra hjälp under tiden utomlands, kan ansöka om extra ekonomiskt stöd.

  • Om du behöver extra stöd eller anpassningar under din utbytesvistelse, kan du ansöka om ekonomiskt stöd. Det kan täcka extra kostnader som till exempel resor, läromaterial, en assistent eller boende.
  • Du kan ansöka via MDU. Innan du gör din ansökan, måste du prata med en av MDU:s samordnare för pedagogiskt stöd på Studentcentrum och den internationella koordinatorn på din akademi för att diskutera dina specifika behov.

Mer information

För mer information, kontakta din internationella koordinator

Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, EST est-international@mdh.se

Akademin för hälsa, vård och välfärd, HVV hvv-international@mdh.se

Akademin för innovation, design och teknik, IDT idt-international@mdh.se

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, UKK ukk-international@mdh.se