Text

Studera utomlands i Europa - Erasmus+

Som student vid MDU har du möjlighet att söka stipendium för dina utlandsstudier i Europa inom ramen för programmet Erasmus+.

Stipendiet är ett ekonomiskt stöd som syftar till att täcka extra kostnader i samband med din utlandsvistelse. Stipendiebeloppet beräknas per månad, inklusive eventuella extra dagar, och varierar beroende på vilket land du åker till. Viktigt att notera är att Erasmusstipendiet enbart gäller för de dagar du faktiskt studerar på plats i det land du besöker. Om du studerar på distans från Sverige eller ett annat land täcks det inte av stipendiet.

För läsåret 2023/2024 ser stipendiebeloppen ut enligt följande:
Länder med höga levnadskostnader (Grupp 1)

 • Danmark, Finland, Irland, Island, Liechtenstein, Luxemburg, Norge

Du får 510 euro per månad eller 17 euro per dag (EU-kommissionen räknar med 30 dagar per månad).

Länder med medelhöga levnadskostnader (Grupp 2)

 • Belgien ,Cypern, Frankrike, Grekland, Italien, Malta, Nederländerna, Portugal, Spanien, Tyskland, Österrike

Du får 460 euro per månad eller 15,33 euro per dag (EU-kommissionen räknar med 30 dagar per månad).

Länder med låga levnadskostnader (Grupp 3)

 • Bulgarien, Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Nordmakedonien, Polen, Rumänien, Serbien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Turkiet, Ungern

Du får 460 euro per månad eller 15,33 euro per dag (EU-kommissionen räknar med 30 dagar per månad).

Ditt Erasmus-stipendium kommer att betalas ut i två delar, och det kommer att vara i svenska kronor.

Den första betalningen täcker 70 procent av det totala stipendiebeloppet. Vilket baseras på antalet dagar som står i ditt "Grant agreement"-dokument. För att du ska kunna få den första delen av stipendiet utbetalt, behöver du göra följande:

 • Genomföra ett språktest som skickas ut via mail från Erasmus+.
 • Skicka in ditt undertecknade Grant Agreement till exchange@mdu.se.
 • Skicka in "Certificate of Arrival"-dokumentet, som måste vara undertecknat av universitetet du är på utbyte vid, till MDU.

Den andra delen av stipendiet, som uppgår till ungefär 30 procent av det totala beloppet, kommer att betalas ut till dig efter att ditt utbytesprogram har avslutats. För att få denna utbetalning behöver du göra följande:

 • Skicka in dokumentet "Certificate of Attendance" till exchange@mdu.se. Detta dokument måste vara signerat och stämplat av ditt utbytesuniversitet.
 • Svara på "Participant Report", en obligatorisk enkät från EU-kommissionen. Du kommer att få enkäten via e-post. Kom ihåg att kontrollera din skräppostmapp när ditt utbytesprogram är slut, så att du inte missar enkäten.

För att säkerställa att du får dina pengar i tid, är det viktigt att du planerar och agerar i god tid. Räkna med att det tar minst tre veckor från det att du har skickat in alla nödvändiga dokument tills pengarna finns på ditt bankkonto.


Learning Agreement

Ett Learning Agreement är ett avtal mellan MDU, dig som student, och det universitet du ska studera vid. Syftet med avtalet är att säkerställa att de kurser du läser vid ditt utbytesuniversitet kan räknas med i din examen här hemma.

Ditt Learning Agreement måste vara klart och undertecknat av alla inblandade parter innan din utbytesperiod börjar. Kontakta den internationella koordinatorn på din akademi för att få mer information.

Språktest

Alla studenter som åker på utbyte med Erasmus+ måste göra ett språktest innan avresan. Du får en länk till språktestet via e-post, så kom ihåg att också kolla din skräppost. Notera att reslutatet på språktestet inte har någon påverkan på ditt utbyte. Du kommer behöva göra samma test efter ditt utbyte, detta för att EU för statistik över studenters språkutveckling.

Certificate of arrival

Certificate of arrival är ett dokument som visar att du har anlänt till ditt utbytesuniversitet. Detta intyg ska skickas till MDU när ditt utbyte har börjat och det måste vara undertecknat av det universitet du är på utbyte hos.

Grant agreement

För att få ditt Erasmus-stipendium under utbytet behöver du fylla i och underteckna ett Grant agreement. Både du och den internationella koordinatorn på din akademi måste skriva under avtalet.

Certificate of attendance

Det slutliga närvarointyget är ett dokument du skickar in när dina utbytesstudier är avslutade. Det måste vara undertecknat och stämplat av det universitet du har varit på utbyte hos, och sedan skickas till exchange@mdu.se. Om din utbytesperiod blev längre eller kortare än planerat, kommer ditt stipendium att räknas om, och den totala stipendiesumman justeras vid den andra utbetalningen.

Participant report

Participant report är en undersökning som EU-kommissionen skickar ut via e-post i samband med att ditt utbyte är slut. Du måste svara på denna undersökning för att få ut den sista delen av ditt stipendium.

Om du blivit beviljad en utbytesplats via ett Erasmus+ avtal kan du ansöka om Erasmus+ stipendium för studier. Stipendiet är ett bidrag som ska täcka merkostnader i samband med utlandsvistelsen, men det är inte heltäckande. För att beviljas Erasmus+ stipendiet finns det också vissa villkor som måste vara uppfyllda:

 • Du måste vara en registrerad och aktiv student vid Mälardalens universitet (MDU) och ha som mål att slutföra en examen.
 • Du måste ha blivit nominerad för ett Erasmus+ utbytesprogram via MDU.
 • Du behöver skapa en studieplan, kallad Learning Agreement, som inkluderar de kurser du planerar att ta vid värduniversitetet.
 • Du behöver studera på heltid
 • Din studieperiod utomlands behöver vara minst 2 månader och får inte överstiga 12 månader.

Om du tar emot Erasmus+ stipendium och sedan bryter mot villkoren, riskerar du att bli återbetalningsskyldig.

Om du som student har en varaktig funktionsnedsättning, vilket även inkluderar funktionsnedsättningar som orsakas av fysiska eller psykiska hälsoproblem, har du möjlighet att få extra stöd under din studietid utomlands genom Erasmus+ programmet. Detta kan innebära pedagogiskt stöd eller särskilda anpassningar för att underlätta dina studier.

Om du deltar i ett Erasmusutbyte och uppfyller de ovan nämnda kraven, har du rätt till ett extra ekonomiskt bidrag. Detta extra bidrag är på 250 EUR per månad, och det kommer utöver det ordinarie Erasmus-stipendiet.

Om du redan har fått ett beslut om stöd från MDU ska du kontakta den internationella handläggaren på Ledningskansliet för vidare instruktioner.

E-post: exchange@mdu.se.

Om du ännu inte har fått ett beslut om stöd, bör du ta kontakt med samordnaren för pedagogiskt stöd på MDU.

Plugga med funktionsnedsättning

Om du är student, deltar i Erasmus+ utbytesprogram och har barn under 18 år, har du rätt till ett extra ekonomiskt stöd. Detta gäller oavsett om ditt barn följer med dig under utbytet eller inte.

Du får 250 EUR extra per månad, utöver det vanliga stipendiebeloppet. För att ansöka om detta extra stöd behöver du visa upp ett familjebevis från Skatteverket. Om du behöver mer information eller vägledning, vänligen kontakta oss på exchange@mdu.se.

Ett av Erasmus+ programmens fyra prioriteringsområden för perioden 2021-2027 är hållbarhet. För att uppmuntra till miljövänliga resor erbjuder vi ett extra bidrag, kallat "green travel top-up", på 50 EUR utöver det ordinarie stipendiebeloppet.

Detta gäller för studenter som väljer miljövänliga transportmedel till och från sitt utbyte. För att din resa ska räknas som miljövänlig behöver du resa grönt både på dit- och hemresan.

Du kan resa med tåg, buss eller samåkning. Notera att resor med båt inte anses vara miljövänliga. För att kunna ta del av detta extra bidrag behöver du kunna visa upp bevis för ditt resesätt, till exempel genom biljetter eller bokningsbekräftelser. För mer information, kontakta exchange@mdu.se.

Det kan uppstå extra kostnader för särskilt anpassat stöd, och de täcks inte alltid av andra medel. Här är några exempel på vad det kan röra sig om:

 • Personligt pedagogiskt stöd: Det kan vara en mentor, specialanpassade examinationer, anpassad kurslitteratur eller hjälp med att ta anteckningar.
 • Praktiska behov: Det kan innebära kostnader för resor, boende, att ha en assistent eller ledsagare med sig, samt medicinsk uppföljning eller läkarundersökningar i det land du studerar.

Dina möjligheter

Som student har du ansvar för att ordna med det extra stöd du kan behöva utanför ditt studerande. Detta kan inkludera:

 • Hjälp i vardagen: Det kan vara ledsagning, resor, psykologbesök.
 • Personliga hjälpmedel: Du kan behöva en personlig dator med särskilda program, fysioterapi, en rullstol, eller anpassat boende.

Förbered dig

Det är viktigt att du börjar planera ditt utbytesår i god tid. Här är några steg du kan ta:

 • Kontakta Samordnaren för Pedagogiskt Stöd: Berätta om dina planer och diskutera vilket stöd du kan behöva.
 • Informera Internationella Koordinatorn: Meddela koordinatorn på din akademi om din funktionsnedsättning. Beskriv hur det påverkar dina studier och diskutera vilket stöd du kan få från värduniversitetet.

 

Innan du åker på utlandsstudier

Här finns information som kan vara bra att veta innan du åker på utlandsstudier.

Läs mer

När du är tillbaka från utlandsstudier

Här finns information som kan vara bra att veta efter att du har kommit hem från utlandsstudier.

Läs mer

Frågor?

För mer information om utbytesstudier, kontakta din internationella koordinator