Text

Nordplus

Nordplus är Nordiska Ministerrådets utbytesprogram för studenter och lärare i de nordiska länderna.

För att söka Nordplusstipendium krävs det att:

  • du är registrerad som examensstuderande student vid ett nordiskt lärosäte
  • din akademi har Nordplusavtal med en annan institution i Norden.

Mobilitetsstipendier för studenter kan delas ut för 1–12 månaders heltidsstudier och praktik i ett annat nordiskt eller baltiskt land. Stipendiet kan delas ut till examensstudenter på kandidat- eller mastersnivå vid ett lärosäte i de deltagande länderna oberoende av nationalitet.

Frågor?

För mer information om utbytesstudier, kontakta din internationella koordinator