Text

”Min tid utomlands har gett mig nya perspektiv på vad kvalitet är”

Lina Sundström läser specialpedagogprogrammet och har spenderat en del av sin studietid i Uganda för en så kallad Minor field study (MFS).
– En fantastisk upplevelse som jag rekommenderar alla att prova om de får chansen, säger hon.

Lina Sundström ute i naturen utomlands.

Lina Sundström under sin vistelse utomlands.

Lina kände sig nyfiken på att studera utomlands och kom via sina lärare i kontakt med en internationell koordinator på universitetet.

Koordinatorn hjälpte mig att hitta ett sätt att finansiera studien och att välja ett land som var intressant och som samtidigt var en säker plats. Det blev Uganda. Jag fick ett MFS-stipendium som är finansierat genom Sida. Syftet med stipendiet är att göra det möjligt för studenter att göra datainsamlingar i ett U-land, samt bidra till att studenterna kan skapa kontakter internationellt.

Kulturkrockar leder till skratt

Lina gjorde en så kallad ”multiple-case study” där hon besökte fyra förskolor för att undersöka resurser, organisation, arbete med barn i behov av särskilt stöd och den generella kvaliteten på förskolorna.

Resultatet i studien visar att det finns enorma skillnader mellan de olika förskolorna och att barnen har helt olika förutsättningar under sin uppväxt. En av förskolorna hade inte ens tillgång till vatten. Samtidigt känns det fint att det även i ett U-land finns förskolor med god tillgång till resurser och att verksamheten har en hög kvalitet. Jag känner att studien har gett mig nya perspektiv på vad kvalitet är och hur stora skillnaderna mellan förskolor kan vara.

Lina tycker att det finns många fördelar med att spendera en del av sin studietid utomlands.

Att bo och leva i ett annat land är ett värde i sig. Jag tycker om att saker och ting inte är självklara och att det dyker upp saker som man inte räknat med. Det gör att man får fundera på det som man tidigare tagit för givet och lär sig mycket om sig själv. Ofta leder de små kulturkrockarna till mycket skratt. Självklart finns det en del utmaningar med att bo i ett fattigt land, som att det bara finns el ibland eller att vattnet plötsligt inte kommer ur kranen. Allt tar också lite längre tid när, men på det stora hela överträffar det positiva det negativa, med råge.

Bästa sättet att lära känna nya människor

Om hon får ge några råd till studenter som funderar på att plugga eller genomföra en del av sin studietid utomlands, är det att de ska ta chansen, och inte oroa sig i onödan.

När jag kom till Uganda hade jag inte boende för mer än de första dagarna, jag hade bara visum för halva tiden och hade inte fått kontakt med någon förskola än. Men när jag väl var på plats löste det sig. Man behöver inte oro sig så mycket.

Vill man öka chansen att lära känna nya människor tycker hon att man ska göra resan på egen hand.

Jag åkte själv utan sällskap av någon studiekamrat och det kanske är det bästa sättet att resa om man vill lära känna nya människor, avslutar hon.