Text

ISEP

Utforska världen som student vid MDU. Du kan åka via ISEP (International Student Exchange Program) som är ett nätverk av universitet som erbjuder möjligheter till utbyte i hela världen. Ta chansen att utvecklas och fördjupa din förståelse för andra kulturer.

Ansökan stängd

Ansök

Om du vill studera utomlands som en heltidsstudent, behöver du uppfylla vissa krav. Här är vad du behöver veta:

För att söka utbytesstudier behöver du:

 1. Vara en heltidsstudent vid MDU.
 2. Ha klarat minst 30 högskolepoäng vid MDU.
 3. Du måste avklarat 75% av alla högskolepoäng för de kurser du varit registrerad på vid MDU, fram till terminen innan ansökan stänger.
 4. Uppfylla de specifika språkkraven.

Innan du börjar dina utbytesstudier måste du:

 • Fortfarande vara en registrerad student vid MDU terminen före din utbytesperiod.
 • Ha avslutat minst 60 högskolepoäng vid MDU.
 • Genomfört ett TOEFL-språktest

Tanken med ISEP:s utbytesprogram är att det inte ska kosta mer att studera i ett annat land än att studera i Sverige. Om du är en student vid MDU, betyder det att priset för att delta i ISEP-utbytet motsvarar kostnaden för mat och boende under en termin.

Utöver det finns det några andra kostnader som du som student behöver hanteras:

 • Från och med läsåret 2024/25 kostar ISEP-utbytet 42 000 kr. Detta täcker kostnaden för mat och boende vid det utländska universitetet.
 • 100 US-dollar som ansökningsavgift till ISEP.
 • 425 US-dollar som antagningsavgift till ISEP.
 • 250 US-dollar för språktestet TOEFL.
 • Du behöver också betala för ISEP:s obligatoriska försäkring.
 • Du ansvarar själv för kostnaderna i samband med visumansökan, ta reda på vad som gäller för dig.
 • Flyg- och resekostnader tillkommer.
 • Om du accepterar en plats men senare tackar nej, kan du behöva betala cirka 2 000 kronor till det mottagande universitet.

Ansökningsprocessen till ISEP sker en gång om året på höstterminen inför det kommande läsåret och är indelad i två steg:

1. Ansökan till MDU

2. Ansökan till ISEP centralt

(för de studenter som blivit erbjudna en ISEP-plats via MDU).

 • Tidpunkten för ansökan till ISEP är i februari 2024. I ansökan väljer du upp till 10 lärosäten som ingår i ISEP. Alternativa lärosäten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Tänk på att det är viktigt att du söker till ett universitet som har ett kursutbud som passar dig. På varje akademi på MDU finns en internationell koordinator som kan hjälpa dig att välja rätt kurser.
 • I ansökan till ISEP ska du bland annat bifoga rekommendationsbrev från lärare, motivationsbrev och motiveringar till varför du söker respektive lärosäte. Alla lärosäten är kategoriserade utifrån hur hård konkurrens det är om platserna. Kategorierna påverkar sedan hur din ansökan ska utformas. Du får till exempel bara välja ett universitet med hård konkurrens bland de första tre sökalternativen. ISEP gör sitt yttersta för att du som student ska få något av dina första tre val, men du bör vara beredd på att du kan bli placerad på något av alla dina sökalternativ.

När det finns fler sökande än platser i ISEP-programmet, gör vi ett urval baserat på meritpoäng. Eftersom många studenter vid MDU brukar söka, finns det ofta konkurrens om platserna.

När urvalet är klart, behöver du som student tacka ja till din plats om du vill behålla den. Om du får en plats, blir du inbjuden till ett möte där du får information om hur du ansöker centralt till ISEP. Om du blir uppmanad att göra en central ansökan, har du goda chanser att få en plats vid ett universitet i USA eller något annat ISEP-universitet (om inget oförutsett inträffar). Tyvärr kan MDU inte garantera att du hamnar på det universitet du helst önskar.

De flesta universitet kräver att du har högt resultat på TOEFL-testet för att bli antagen. På ISEP:s webbplats Länk till annan webbplats. kan du hitta information om vilka TOEFL-resultat som varje universitet kräver. Det är ditt ansvar som student att ta reda på detta när du väljer universitet. TOEFL-testet hålls på olika platser i Sverige. Det är viktigt att anmäla sig så snart som möjligt när du har blivit erbjuden en plats.


För ISEP kan du bara ansöka en gång per läsår, och utbytet gäller för en termin. Här är de viktiga datum för läsåret 2024/25

November 2023

 • 3 november öppnar online-ansökan
 • 21 november är sista dagen att ansöka. Online-ansökan stängs.

December 2023

 • 5 december får du veta om du har blivit nominerad. Beskedet publiceras på ansökningsportalen där du gjorde din ansökan.
 • 7 december är sista dagen att svara på nomineringen
 • 11 december kommer de som har blivit nominerade och tackat ja kallas till ett obligatoriskt informationsmöte om ansökningsprocessen för ISEP.

Februari 2024

 • Du måste ha skickat din ansökan till ISEP. Det exakta datumet kommer att meddelas senare.

Mars/April 2024

 • Du får besked om din nominering från ISEP.

När det finns konkurrens om platserna i utbytesprogrammet, används ett poängsystem baserat på följande faktorer:

Engagemang

Du får 20 poäng om du har varit engagerad i Kårens internationella verksamhet vid MDU.

Högskolepoäng

Du får olika poäng beroende på hur många högskolepoäng (hp) du har vid MDU när ansökningsperioden avslutas:

 • 10 poäng för 30,5–45 hp.
 • 20 poäng för 45,5–60 hp.
 • 30 poäng för 60,5–75 hp.
 • 40 poäng för 75,5–90 hp.
 • 50 poäng om du har minst 90,5 hp.

Avklarade kurser i procent

Du får poäng beroende på hur stor andel av de registrerade kurserna vid MDU du har klarat fram till och med den föregående terminen:

 • 20 poäng om du har klarat mellan 80 och 90 procent av kurserna.
 • 30 poäng om du har klarat mer än 90 procent av kurserna.

Studenter som genomfört eller tidigare erbjudits mobilitet placeras i en egen urvalsgrupp som erbjuds nominering endast i mån av plats efter alla andra.

Innan du åker på utlandsstudier

Här finns information som kan vara bra att veta innan du åker på utlandsstudier.

Läs mer

När du är tillbaka från utlandsstudier

Här finns information som kan vara bra att veta efter att du har kommit hem från utlandsstudier.

Läs mer

Frågor?

För mer information om utbytesstudier, kontakta din internationella koordinator