Text

Bra att veta innan du åker

Här finns information som kan vara bra att veta innan du åker på utlandsstudier.

I god tid före avresan till det utländska universitetet bör du skapa en skriftlig överenskommelse om vilka kurser du ska läsa under dina utbytesstudier. Den skriftliga överenskommelsen kallas för Learning Agreement. Ta kontakt med den internationella koordinatorn på din akademi för att få mer information om ditt Learning Agreement och vad som förväntas av dig.

Poäng

Du läser det antal poäng som motsvarar heltidsstudier i det akademiska system som mottagande universitetet har under din tid utomlands. I samband med att du skriver ditt Learning Agreement bestämmer du med din internationella koordinator vilka kurser du ska läsa och hur många poäng/credits på mottagande universitet du ska läsa.

CSN

CSN beviljar studiemedel för utlandsstudier vid godkända universitet och högskolor under förutsättning att ditt hemuniversitet intygar att studierna utomlands kommer att kunna tillgodoräknas vid hemkomsten. CSN beviljar också lån upp till en viss summa för kursavgifter vid utländska universitet. Studiemedlen baseras på kostnadsnivån i det land du åker till. Hur mycket pengar du får kan du se på CSN:s webbplats.

Försäkring

Det är ditt ansvar att kolla upp olika försäkringar och avgöra vilken som passar dig bäst. Det gäller oavsett om du reser inom eller utom EU. Du kan behöva komplettera med en egen försäkring.

MDU erbjuder en kostnadsfri gruppförsäkring för alla studenter som studerar utomlands under en eller två terminer. Den heter "Student UT" och är tecknad via Kammarkollegiet. Innan du reser ska du i god tid meddela dina exakta terminstider till den centrala internationella koordinatorn för att få ditt försäkringsintyg utfärdat. I vissa fall kan det universitet du ska till kräva att du köper en försäkring hos dem oavsett om du har en svensk försäkring som gäller utomlands. Detta handlar främst USA och Australien.

Om du reser inom EU eller EES, så bör du beställa EU-kortet hos försäkringskassan. Det ger dig rätt till nödvändig sjukvård i det land du studerar, på samma villkor som landets invånare.

Pass, visum och uppehållstillstånd

Visumregler kan ändras och det är ditt ansvar att kontrollera med ambassad eller konsulat vilka regler och vilka dokument du behöver för att kunna söka visum. Kontrollera att ditt pass är giltigt under hela din utlandsvistelse.

Uppehållstillstånd i EU-länder

För studier under mer än tre månader i EU-land krävs uppehållstillstånd. Det söker du hos den lokala polismyndigheten snarast möjligt efter ankomst. Vad som krävs för att söka uppehållstillstånd varierar från land till land, men vanligen behöver du giltigt pass och intyg om svensk sjukförsäkringstillhörighet, E128. Du måste också kunna bevisa att du är inskriven på giltig utbildningsinstitution samt att du kan försörja dig själv under vistelsen i landet.

Information om vad som gäller för varje land får du genom respektive ambassad.

Länder utanför EU

För studier i övriga länder utanför EU måste du räkna med att visum krävs för hela studieperioden och att du måste ha det klart före avresa. Du kan ansöka först när du från värduniversitetet fått antagningsbesked eller eventuella andra blanketter som är nödvändiga för visumansökan.

Ibland krävs vaccinationsintyg eller läkarintyg samt intyg om att du kan försörja dig under din vistelse i landet. Hör med respektive ambassad om vad som gäller.

Frågor?

För mer information om utbytesstudier, kontakta din internationella koordinator