Text

När du är tillbaka från utlandsstudier

Här finns information som kan vara bra att veta efter att du kommit hem från utlandsstudier.

När du kommer tillbaka förväntas det att du informerar andra studenter om dina erfarenheter av din utlandsstudietid. Det kan handla om att delta i något av de informationsmöten om utlandsstudier som universitetet anordnar eller att medverka i en kort intervju.


Tillgodoräkna dina utlandsstudier

När du är tillbaka i Sverige kan det vara bra att få dina kurser tillgodoräknade så fort som möjligt. Dina utlandsstudier tillgodoräknas när studierna är slutförda och när du har fått dina skriftliga betyg utfärdade av det utländska universitetet.

Ansökan om tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå görs i Ladok för student.

Logga in på Ladok för student Länk till annan webbplats. och följ instruktionerna.

Observera att du behöver göra en ansökan per kurs som du vill tillgodoräkna, t.ex. om du vill ansöka om att tillgodoräkna 3 kurser behöver du skicka in 3 ansökningar.

Handlingar som krävs vid ansökan

Ladda upp dina dokument som PDF i samband med din ansökan i Ladok för student.

  • kursplaner och litteraturförteckning för alla samtliga kurser
    • tänk på att bifoga aktuell kursplan från den termin du läste kursen
  • om grunden i tillgodoräknandet avser en kurs som innehåller uppsats, rapport, PM etc. ska arbetet bifogas.
  • signerat Learning Agreement
  • dokumentation över utbildning och terminsindelning samt poängs- och betygssystem
  • Official Transcript of Records
    • intyget ska innehålla kursnamn, datum för studier, nivå och poängomfattning samt betyg.

Om inte kursplan finns kan du inkomma med en egen beskrivning av kurserna.

Samtliga originalhandlingar ska bifogas på originalspråk och engelska vid kurser lästa i utlandet.

Översättningar av handlingar kan komma att begäras in om dokument är utfärdade på annat språk än de nordiska språken, engelska eller finska.

 


Frågor?

För mer information om utbytesstudier, kontakta din internationella koordinator