Text

Plugga utomlands

Ta chansen att studera utomlands och öka din förståelse för andra länders kulturer och prova på en ny akademisk miljö.

MDU ger dig möjligheten att studera utomlands med våra partneruniversitet både inom EU (Erasmus+) och utanför EU (Bilateralt) samt via ISEP.

Erasmus+

Utnyttja möjligheten att göra en del av din utbildning utomlands.

Läs mer

ISEP

Maximera din erfarenhet genom att studera utomlands.

Läs mer

Praktik utomlands

Maximera din erfarenhet genom att praktisera utomlands

Läs mer

VFU utomlands

Upptäck verksamhetsförlagd utbildning utomlands

Läs mer

Vart kan jag åka?

Du kan välja att åka på utbyte under en termin eller den tidsperiod som anges i platslistan nedan.

MDU har omkring 120 partneruniversitet runt om i världen. Vilken plats du kan åka till beror på ditt studieområde och när du ansöker. Vissa platser är öppna för alla ämnen och skolor, medan andra är specifika för en viss akademi eller ämnesområde.

Filmen beskriver processen kring utbytesstudier föregående läsår: hur du gör din ansökan, vart du kan åka, hur urval och meritvärdering går till och vad som händer när du skickat in din ansökan. I slutet av filmen finns kontaktinformation till MDU:s internationella koordinatorer.

Vanliga frågor och svar om utbytesstudier

Den första ansökningsperioden för studentutbyte är för hela nästa läsår, och den andra ansökningsperioden är för nästa vårtermin. Datum för ansökningsperioderna kommer att publiceras på hemsidan i god tid innan ansökan öppnar.

För läsåret 2024/2025 kan du ansöka från den 15 december till den 5 februari. Om du har frågor om specifika universitet eller behöver råd inför din ansökan, kan du prata med den internationella koordinatorn på din akademi.

3 maj 2024: Online-ansökan öppnar

17 maj 2024: Sista ansökningsdag. Online-ansökan stänger. Observera att du ska maila PDF-filen som skapats när du skickat in din ansökan till den internationella koordinatorn på din akademi.

Ofullständig och/eller sen ansökan kommer inte att behandlas.

12 juni skickas besked om nominering till sökande

17 juni är sista dag att svara på nomineringsbeskedet

Observera att erbjudandet om utbytesplats finns i ansökningsportalen där ansökan gjordes. För att behålla din plats måste du svara på erbjudandet. Uteblivet svar betraktas som ”nej” och platsen går förlorad.

Om du vill studera utomlands måste du uppfylla vissa krav. Här är vad du behöver veta:

För att söka utbytesstudier måste du:

 • Vara en heltidsstudent vid MDU.
 • Ha klarat minst 30 högskolepoäng vid MDU.
 • Du måste avklarat 75% av alla högskolepoäng för de kurser du varit registrerad på vid MDU, fram till terminen innan ansökan stänger.
 • Uppfylla de specifika språkkraven.

Innan du börjar dina utbytesstudier måste du:

 • Fortfarande vara en registrerad student vid MDU terminen före din utbytesperiod.
 • Ha avslutat minst 60 högskolepoäng vid MDU.
 • Uppfylla eventuella särskilda språkkrav som det utländska lärosätet kräver, till exempel TOEFL-testet om du ansöker genom ISEP-utbytet.

När det gäller språkkrav, beror det på vilket språk du studerar:

 • För engelska behöver du oftast inte mer än grundläggande behörighet för universitetsstudier.
 • Om du ansöker om utbyte via ISEP, behöver du göra ett TOEFL-test.
 • För franska, spanska och tyska krävs godkända resultat på minst 15 högskolepoäng. Observera att nybörjar- och grundkurser i dessa språk inte räknas som behörighet.
 • För andra språk görs en bedömning utifrån reglerna för franska, spanska och tyska.

Det är också viktigt att veta att de flesta av våra partneruniversitet erbjuder kurser på engelska, även om det inte är det officiella språket i landet. De erbjuder även språkkurser för nybörjare i det lokala modersmålet.

 • Om du blir erbjuden en plats, måste du acceptera den för att behålla platsen.
 • Du kommer få instruktioner om hur du ansöker vid det utländska universitetet. Fyll i din ansökan och skicka den i god tid före sista ansökningsdatumet.
 • Du och din internationella koordinator skapar ett Learning agreement, som intygar att MDU godkänner ditt val av kurser.
 • Du får ditt antagningsbesked från det utländska universitet när de godkänt din ansökan.
 • Om du planerar att studera utanför Europa måste du ansöka om visum och bifoga en kopia av din antagningsbekräftelse. Du ansvarar för att kontakta ambassaden.

Ansök till utbytesstudier

Ansökan till utbyte för vårterminen 2025. Ansökan är öppen 3-17 maj

Ansökan är stängd

2023-10-19: Uppmaning från UD till alla svenskar som befinner sig utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Med anledning av att två svenskar dödats i Bryssel i ett förmodat terroristdåd, uppmanas svenskar utomlands att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner appen “UD Resklar” och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Om du befinner dig, eller snart ska resa, utomlands på ett utbyte - tänk på att iaktta ökad vaksamhet och att följa gällande råd från UD.

Ytterligare utbytesmöjligheter via MDU

Nordplus

Nordplus är Nordiska Ministersrådet utbytesprogram för studenter och lärare i de nordiska länderna

Läs mer

Urvalskriterier vid utbytesstudier

Om det är fler sökande än platser kommer vi att välja ut baserat på meritpoäng.

Läs mer

Stöd till funktionsnedsättning

Utbytesstudenter som behöver extra hjälp under tiden utomlands, kan ansöka om extra ekonomiskt stöd.

Läs mer

Innan du åker på utlandsstudier

Här finns information som kan vara bra att veta innan du åker på utlandsstudier.

Läs mer

När du är tillbaka från utlandsstudier

Här finns information som kan vara bra att veta efter att du har kommit hem från utlandsstudier.

Läs mer

Minor Field Studies

Minor Field Studies, MFS, är ett Sida-finansierat stipendieprogram. Det ger dig som student möjlighet att på plats i ett utvecklingsland samla material till en uppsats eller examensarbete för en kandidat-, magister- eller masterexamen.

Läs mer

Frågor?

För mer information om utbytesstudier, kontakta din internationella koordinator