Text

Stiftelsen Carin Larssons Stipendiefond

Stiftelsen har till ändamål att dela ut stipendium eller stipendier som avser att stödja kvinnliga studerandes vidareutbildning i naturvetenskapliga ämnen vid MDU.

Stiftelsen registrerades den 30 augusti 2007. Stiftelsen förvaltas av Västerås Zontaklubb. För mer information om Västerås Zontaklubb www.zonta21.org under ”Klubbar” och ”Area 02”.

Behörig sökande är kvinnlig student vid MDU inom utbildningsprogram med naturvetenskaplig grund (dvs student på ingenjörsprogram, kandidat- eller masterprogram inom teknik, datavetenskapligt program eller program inom teknisk matematik) eller lärarutbildning med inriktning mot naturvetenskap och/eller teknik. Även utländska studenter är behöriga sökande.

Stimulering av fortsatta studier inom ovanstående områden/program kan vara bidrag till:

 • Studieresor
 • Konferensbesök
 • Utföra examensarbete/utbildningsprojekt/VFU på annan ort än studieort
 • Litteratur eller andra studiehjälpmedel
 • Ekonomiska förutsättningar att fokusera på studier
 • Del av studieavgift för fortsatta studier för avgiftsbelagda studenter
 • Utlandsstudier

Anvisningar för ansökan

Behörig sökande är kvinnlig student vid Mälardalens Universitet enligt ovan. I ansökan ska finnas:

 • Namn och personnummer
 • Adress, e-postadress och telefonnummer till sökanden (e-post och telefon som även går att nå sökande på under sommaren)
 • Studieintyg (inkluderande förteckning över uppnådda studieprestationer)
 • Beskrivning av studiesituation och hur ett stipendium skulle stimulera den sökandes studiearbete, max 2 A4.

Ansökan skickas till registrator@mdh.se rektors kansli, senast den 1 maj 2024.

Observera att ofullständiga ansökningar ej kommer att behandlas.

Eventuella frågor om ansökan kan ställas till Sebastian Schwede, sebastian.schwede@mdu.se.

Övrig information

För 2024 års stipendium kommer 1-4 stipendiater att utses. Den totala stipendiesumman för 2024 uppgår till max 60 000 kr.

Student kan erhålla stipendium mer än en gång.

Stiftelsens styrelse fattar beslut om stipendium i juni och utdelning kommer att ske på Zontaklubbens möte i september. Motivering till beslutet redovisas ej.