Text

Uppsats- och exjobbsdagar

Varje höst arrangerar MDU två uppsats- och exjobbsdagar för studenter. En dag i Eskilstuna och en i Västerås.

Under uppsats- och exjobbsdagarna får studenter möjlighet att träffa företag, organisationer och offentliga aktörer som erbjuder examensarbeten (uppsatser och exjobb), som kan genomföras i deras verksamhet.

Dagarna anordnas i oktober, och vänder sig till studenter som ska skriva sin uppsats eller göra ett exjobb under vårterminen eller höstterminen året därpå.

Som student är det viktigt att ha framförhållning, även om examensarbetet är långt fram i tiden och man inte vet vad man vill skriva om. Det här en möjlighet att tidigt träffa verksamheterna och skapa sig en uppfattning om vilken typ av uppdrag som finns, och kanske redan börja bearbeta en kontakt eller ett ämnesområde.

Du som student kan också själv förbereda och föreslå uppdrag eller ämnen för uppsats, som du vill genomföra hos ett företag eller en organisation.

Högvarv i samverkan med Uppsats- och exjobbsdagarna

  • 2024-10-15 10:00–15:00
  • 2024-10-17 10:00–15:00
15/10 MDU Eskilstuna, 17/10 MDU Västerås
En arena med möjlighet till flera olika kontaktytor mellan arbetsgivare och studenter.