Text

MDU-kortet

MDU-kortet använder du ofta som student. Bland annat för tillträde till lokalerna och färdbevis för MDU-bussen.

MDU-kortet är kostnadsfritt för alla studenter och har följande användningsområden:

  • tillträde till lokaler (passerkort till ytterdörrar och övriga akademibundna lokaler såsom datorsalar, labsalar och verkstäder) Under vissa tider behövs, förutom MDU-kortet, även en pinkod för att öppna dessa dörrar.
  • färdbevis på resorna med Utbildningslinjen mellan Eskilstuna och Västerås.
  • möjlighet att använda som lånekort på universitetets biblioteket
  • utskrift, kopiering och skanning.

För att beställa ditt MDU-kort måste registrering i Ladok vara gjord. Du beställer ditt MDU-kort i Studentportalen.

Vid registrering på kurs eller program bestäms behörigheten/tillträde för MDU-kortet. Ändring av behörighet görs av akademierna. Vid avslutade studier slutar MDU-kortet att gälla för passage två veckor in på nästa termin.

Läser du en uppdragsutbildning får du ett särskilt MDU-kort som fungerar som passerkort och lånekort på biblioteket. Detta kort måste beställas via lärare eller sekreterare på din värdakademi.

Regler för MDU-kortet

Följande regler gäller för dig med MDU-kort:

  • Inte låta någon annan ta del av känslig information (till exempel kortnummer, pinkod).
  • Inte sabotera, påverka eller på annat sätt missbruka systemet.
  • Inte ge annan person tillträde till lokalerna eller låna ut passerkortet till annan person.
  • Ta del av och följa nytillkomna regler.
  • Att vid vistelse inom MDU:s områden kunna visa upp passerkortet tillsammans med giltig legitimation för att styrka kortinnehavarens identitet.

Konsekvenser av att bryta mot regelverket

Vid upptäckt av att en student agerar i strid mot vad som ovan angivits kommer en rapport överlämnas till universitetets Campussektion, som har rätt att tillfälligt spärra av kortet i avvaktan på vidare utredning. Beslutet om tillfällig avstängning kommer att rapporteras omedelbart till studentens akademi och till universitetets jurist ansvarig för disciplinärenden för vidare utredning.

Den som grovt överträtt dessa ordningsföreskrifter eller vid ringa överträdelse gjort så vid flera tillfällen kan efter beslut av universitetets Disciplinnämnd avstängas i enlighet med 10 kap 1 § högskoleförordningen (1993:100).

Vid problem att använda kortet

Uppstår problem med användningen av kortet ska du vända dig till Studenttorget i Västerås eller Eskilstuna.

Förlust av ditt MDU-kort

Anmälan om förlust av MDU-kortet ska göras vid Studenttorget.

För att du ska kunna beställa ett nytt MDU-kort behöver Studenttorget spärra det förlorade kortet i samtliga funktioner. Kostnaden för detta är 100 kronor som du betalar med kort vid Studenttorget.

60 minuter efter att kortet spärrats beställer du själv ett nytt kort i Studentportalen. För att få kortet spärrat kostnadsfritt krävs polisanmälan som styrker förlusten av MDU-kortet.

Kontakt

Vid frågor, kontakta Studenttorget.

E-post: studenttorget@mdu.se
Telefon: 021–10 13 10