Text

Anmäl olyckor eller ge förbättrings­förslag på studiemiljön

Studiemiljön på universitetet är en viktig fråga för alla som vistas här, inte minst för dig som studerar här. Det är viktigt att du som student berättar vad du tycker. Via systemet Aj, Oj, Halloj kan du anmäla skador, olyckor eller förbättringsförslag om din studiemiljö på MDU.

En bra studiemiljö ska ha en positiv inverkan på dig, exempelvis genom att ge möjlighet till ett meningsfullt sammanhang, lärande och utveckling. En mindre bra studiemiljö kan till exempel vara tidspress, höga prestationskrav, mobbning, buller eller skaderisk.

Var med och utveckla vår studiemiljö

För att vi hela tiden ska kunna utveckla universitet som studie- och arbetsplats är det viktigt att du rapporterar om du till exempel skadar dig, eller är nära att skada dig under din studietid. För att kunna arbeta förebyggande tar vi gärna emot förslag som kan göra universitet till en ännu bättre plats att studera.

Symboler för Aj, Oj, Halloj.

Anmäl skador, olyckor eller förbättringsförslag

Aj - Om du har skadat dig

Gör en Aj-anmälan om du skadar dig fysiskt eller psykiskt under studierna. Genom att göra en aj-anmälan får du även försäkringsinformation och bra länkar du kan behöva.

Oj - om du varit när att skada dig

Oj-anmälan om du varit nära att skada dig i samband med studier eller har en ohållbar studiesituation som kan göra dig sjuk.

Halloj - det här kan bli bättre

Halloj-anmälan om du som student har ett förbättringsförslag rörande arbetsmiljön.

Har du frågor om studiemiljön?

Kontakta studentombudsman@mdu.se