Text

Studievägledare för program och kurser

MDU:s studievägledare på program- och kursnivå kan svara på frågor om specifika program och ämnen, kursval, studieplanering, examen och mycket mer.

Välj område

Fråga Helen Lundblad om:

 • Informationsdesign – informativ illustration
 • Informationsdesign – interaktionsdesign
 • Informationsdesign – rumslig gestaltning
 • Informationsdesign – textdesign
 • Innovationsprogrammet
 • Högskoleingenjörs­programmet i produktion och produktdesign
 • Masterprogrammet i innovation och design
 • Master's programme in Innovation and Design
 • Kurser inom informationsdesign

Fråga Lotta Johansson om:

 • Ekonomprogrammet
 • Internationella marknadsföringsprogrammet
 • Kurser i statistik, nationalekonomi, handelsrätt, företagsekonomi (redovisning, marknadsföring, organisation och ledning).


Fråga Madeleine Crawford om:

 • International Business Management
 • Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi
 • Magisterprogrammet i internationell marknadsföring
 • Magisterprogrammet i företagsekonomi
 • Masterprogrammet i global strategi och management


Fråga Maud Andersson om:

 • Beteendevetenskapliga programmet i Eskilstuna
 • Socionomprogrammet
 • Fristående kurser i psykologi, sociologi och socialt arbete
 • Magister- och masterprogram

Fråga Felicia Davidsson om:

 • Sjuksköterske­programmet (Eskilstuna, Nyköping)
 • Kurser inom medicin, omvårdnad/omvårdnadsvetenskap och vårdvetenskap
 • Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot primärvård

Fråga Eleonore Mihaljuk om:

 • Sjuksköterskeprogrammet (Västerås)
 • Specialistsjuksköterske­program
 • Barnmorskeprogrammet

Fråga Caroline Sandberg om:

 • Beteendevetenskapliga programmet i Västerås
 • Fristående kurser inom psykologi, sociologi, folkhälsovetenskap och fysioterapi
 • Folkhälsovetenskapliga programmet - livsstil och social hållbar utveckling
 • Fysioterapeutprogrammet

Fråga Åse By om:

 • Tekniskt basår


Fråga Malin Lundin om:

 • Analytical finance
 • Kandidatprogrammet i teknisk matematik
 • Masterprogrammet i teknisk matematik
 • Master's programme in Engineering Mathematics
 • Master’s programme in Financial Engineering
 • Kurser inom matematik och fysik

Fråga Staffan Sandström om:

 • Kammarmusik­programmet
 • The Chamber Music Programme
 • Kurser inom kammarmusik

Fråga Björn Eriksson om:

 • Statsvetarprogrammet
 • Kurser inom statsvetenskap

Fråga Maud Andersson om:

 • Kurser inom psykologi och sociologi
 • Beteendevetenskapliga programmet i Eskilstuna

Fråga Caroline Sandberg om:

 • Beteendevetenskapliga programmet i Västerås
 • Kurser inom psykologi och sociologi

Fråga Malin Lundin om:

 • Språk- och kommunikations­programmet
 • Kurser inom engelska, svenska, svenska som andraspråk, tyska, litteraturvetenskap

Fråga Lena Roos om:

 • Högskoleingenjörsprogrammet i byggnadsteknik
 • Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik
 • Civilingenjörsprogrammet i energisystem
 • Masterprogrammet i hållbara energisystem
 • Masterprogrammet i miljöteknik för hållbar utveckling
 • Kurser byggnadsteknik, energiteknik samt miljöteknik


Fråga Helen Lundblad om:

 • Högskoleingenjörs­programmet i produktion och produktdesign
 • Civilingenjörsprogrammet i produktion och produktdesign
 • Produkt- och processutveckling - Produktion och logistik - masterprogram
 • Master's programme in Product and Process Development - Production and Logistics
 • Kurser inom innovationsteknik och produkt- och processutveckling


Fråga Malin Åshuvud om:

 • Datornätverk och datakommunikation
 • Högskoleingenjörs­programmet i nätverksteknik
 • Datavetenskapliga programmet
 • Civilingenjörsprogrammet i robotik
 • Civilingenjörsprogrammet i tillförlitliga system
 • Masterprogrammet i programvaruteknik
 • Masterprogrammet i intelligenta inbyggda system
 • Master's programme in Intelligent Embedded Systems
 • Master's programme in Software Engineering
 • Kurser inom ämnesområdena datavetenskap, elektronik och flygteknik


Fråga Åse By om:

 • Tekniskt basår


Fråga Åse By om:

 • Grundlärarprogrammet inriktning förskoleklass och årskurs 1–3
 • Grundlärarprogrammet inriktning förskoleklass och årskurs 1–3 - verksamhetsintegrerad
 • Grundlärarprogrammet inriktning förskoleklass och årskurs 1–3 - arbetsintegrerad
 • Grundlärarprogrammet inriktning årskurs 4–6
 • Specialpedagogprogrammet
 • Speciallärar­programmet inriktning: språk-, skriv och läsutveckling, matematikutveckling, utvecklingsstörning
 • Speciallärar­utbildningen - Lärarlyftet
 • Fristående kurser inom specialpedagogik
 • Fristående kurser inom pedagogik


Fråga Ann Hagernäs om:

 • Förskollärarprogrammet
 • Ämneslärarprogrammet
 • Masterprogrammet i didaktik
 • Kurser inom ämnesområdet didaktik
 • Lärare och handledning
 • Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) årskurs 7-9 och gymnasiet
 • Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) årskurs 4-6
 • Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) årskurs F-3 lägg till

Vanliga frågor och svar om studier

 • Vad behöver jag göra för att börja studera på MDU?
 • Vilka yrkesmöjligheter finns efter utbildningen?
 • Hur är det att studera på universitet?