Text

Linnaeus-Palme

Linnaeus-Palme är ett utbytesprogram där svenska universitet och högskolor samarbetar med universitet i låg- och medelinkomstländer.

Som student har du möjlighet att studera från 10 till 40 veckor i samarbetslandet, som en del av den utbildning du läser här hemma. För att kunna söka stipendiet krävs att du har minst ett års universitetsstudier före avresan.

Mer information

För mer information om att studera utomlands, kontakta din internationella koordinator:

Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, EST est-international@mdu.se

Akademin för hälsa, vård och välfärd, HVV hvv-international@mdu.se

Akademin för innovation, design och teknik, IDT idt-international@mdu.se

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, UKK ukk-international@mdu.se