Text

International Student Exchange Program

Ta chansen att studera vid ett engelskspråkigt universitet i någon annan del av världen. International Student Exchange Program (ISEP) ordnar utbyten med bland annat USA, Argentina, Korea, Japan, Sydafrika och Australien.

ISEP är en internationell medlemsfinansierad organisation som grundades 1979 där MDU är medlem. ISEP:s utbyten bygger på principen en student mot en student. Det betyder att MDU får skicka ut samma antal studenter som universitetet tar emot. Antalet platser kan därför skilja mellan olika läsår.


Ansök mellan 4-21 november

Ansökan om en utbytesplats via ISEP för läsåret 2023/24 är öppen mellan 4-21 november 2022.

Ansök

Q&A – ISEP Exchange academic year 23/24

Datum och tid: 14 november klockan 12:00-13:00
Plats: Digitalt via Zoom

Välkommen på en Q & A session där du kan ställa dina frågor om ISEP. Förbered dina frågor innan mötet så svarar vi.


Vem kan söka?

Ansökan om en utbytesplats via ISEP för läsåret 2023/24 är öppen mellan 4-21 november.

Alla heltidsstudenter vid MDU kan söka platser inom programmet men det krävs att:

 • du har godkänt resultat på minst 30 högskolepoäng vid MDU
 • du har klarat minst 75 % av poängen för de kurser du varit registrerad på vid MDU till och med föregående termin för sista dagen för ansökan
 • du uppfyller ISEP:s språkkrav. ISEP kräver TOEFL-test vilket de studenter som blir nominerade behöver bifoga ansökan till ISEP centralt.

Innan du kan påbörja utlandsstudierna är det också viktigt att:

 • du har varit registrerad vid MDU terminen närmast före utbytesterminen
 • du har godkänt resultat på minst 60 högskolepoäng från MDU
 • du har godkänt resultat i de språkkrav som det mottagande universitetet har.


Vad kostar det?

Grundtanken med ISEP är att det inte ska kosta mer att studera i ett annat land än att studera i Sverige. För dig som student vid MDU innebär det att avgiften för ISEP-utbytet motsvarar kostnaden för mat och studentbostad under en termin.

Ytterligare några kostnader tillkommer i samband med ansökan och som bekostas av dig som student:

 • 35 000 kronor. Avgiften för utbytet som täcker kost och logi vid värduniversitetet.
 • US $430 cirka. Anmälningsavgift till ISEP.
 • US $250. Språktestet TOEFL.
 • Kostnad för ISEP:s egen, obligatoriska, försäkring tillkommer.
 • I samband med visumansökan kan även kostnad tillkomma, du som student ansvarar själv för att ta reda på vad som gäller för just dig.
 • Flyg- och resekostnader.
 • Om du accepterar ett erbjudande om plats men i ett senare skede tackar nej, kan det hända att du får betala en summa på cirka 2 000 kronor till det mottagande universitetet.


Ansökningsprocessen

Ansökningsprocessen till ISEP sker en gång om året på höstterminen inför det kommande läsåret och är indelad i två steg:

1. Ansökan till MDU

2. Ansökan till ISEP centralt

(för de studenter som blivit erbjudna en ISEP-plats via MDU).

 • Tidpunkten för ansökan till ISEP är i februari 2023. I ansökan väljer du upp till 10 lärosäten som ingår i ISEP. Alternativa lärosäten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Tänk på att det är viktigt att du söker till ett universitet som har ett kursutbud som passar dig. På varje akademi på MDU finns en internationell koordinator som kan hjälpa dig att välja rätt kurser.
 • I ansökan till ISEP ska du bland annat bifoga rekommendationsbrev från lärare, motivationsbrev och motiveringar till varför du söker respektive lärosäte. Alla lärosäten är kategoriserade utifrån hur hård konkurrens det är om platserna. Kategorierna påverkar sedan hur din ansökan ska utformas. Du får till exempel bara välja ett universitet med hård konkurrens bland de första tre sökalternativen. ISEP gör sitt yttersta för att du som student ska få något av dina första tre val, men du bör vara beredd på att du kan bli placerad på något av alla dina sökalternativ.


TOEFL-test

De flesta universitet kräver goda resultat på TOEFL-testet för att du ska bli antagen. På ISEP:s hemsida finns information om vilka TOEFL-resultat varje lärosäte kräver. Detta är något som du som student ansvarar för att ta reda på själva vid val av universitet. TOEFL-test arrangeras på olika orter i Sverige men då det kan vara ont om tid är det viktigt att anmäla sig så fort man blivit erbjuden en plats.

Innan ansökan skickas in till ISEP centralt ska den godkännas digitalt av ISEP-koordinatorn på MDU. Ansökan går sedan tillbaka till dig som skickar in ansökan och betalar ansökningsavgift till ISEP. Efter att ISEP centralt gått igenom ansökan skickas ett placeringserbjudande ut till dig.

Det tar mycket tid att färdigställa en ansökan så se till att börja i god tid.


Ansökningsperiod för ISEP

För ISEP finns endast en ansökningsomgång per läsår. Som student söker du utbyte för en termin.

Viktiga datum inför läsåret 2023/24

November 2022

 • 4 november Online-ansökan öppnar.
 • 21 november Sista ansökningsdag. Online-ansökan stänger.

December 2022

 • 3 december ges besked om nominering. Beskedet publiceras i ansökningsportalen där ansökan gjordes.
 • 7 december. Sista svarsdag.
 • 9 december.De som nominerats och tackat ja kallas till ett obligatoriskt infomöte om ansökningsprocessen till ISEP.

Februari 2023

 • Ansökan ska vara ISEP till handa. Korrekt datum meddelas senare.

Mars/April 2023

 • Besked om nominering från ISEP lämnas.

Urvalskriterier

Om antalet sökande är fler än antalet platser görs ett urval som baseras på meritpoäng. Vid ansökan till ISEP uppstår det nästan alltid en konkurrenssituation eftersom MDU oftast har fler sökande än antal platser.

När urvalet är klart behöver du som student tacka ja till din plats för att behålla den. Du som blivit erbjuden en plats bjuds in till ett möte där information om hur ansökan till ISEP centralt går till. Om du blir utvald att göra en ansökan till ISEP centralt betyder det att du i stort sett är garanterad en plats (om inget oförutsett inträffar) vid ett universitet i USA/övriga ISEP-universitet. Tyvärr kan MDU inte garantera att du hamnar på det universitet du helst önskar.

Vid konkurrens om platserna används följande poängsystem:


Engagemang

20 poäng. Om du har varit engagerad vid Kårens internationella verksamhet (vid MDU)

Högskolepoäng

 • 10 poäng. Om du har 30,5 – 45 hp vid MDU vid sista dag för ansökan.
 • 20 poäng. Om du har 45,5 – 60 hp vid MDU vid sista dag för ansökan.
 • 30 poäng. Om du har 60,5 – 75 hp vid MDU vid sista dag för ansökan.
 • 40 poäng. Om du har 75,5 – 90 hp vid MDU vid sista dag för ansökan.
 • 50 poäng. Om du har minst 90,5 hp vid MDU vid sista dag för ansökan.

Avklarade kurser i procent

 • 20 poäng. Om du vid sista dag för ansökan har klarat mellan 80% och 90% i hp av alla registrerade kurser vid MDU till och med föregående termin.
 • 30 poäng. Om du vid sista dag för ansökan har klarat mer än 90 % i hp av alla registrerade kurser vid MDU t.o.m. föregående termin
 • Du som genomfört eller tidigare erbjudits mobilitet placeras i en egen urvalsgrupp som erbjuds nominering efter alla andra och endast i mån av plats


Mer information

För mer information om att studera utomlands, kontakta din internationella koordinator:

Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, EST est-international@mdu.se

Akademin för hälsa, vård och välfärd, HVV hvv-international@mdu.se

Akademin för innovation, design och teknik, IDT idt-international@mdu.se

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, UKK ukk-international@mdu.se