Text

Utbytesstudier i Europa - Erasmus+

Som student vid MDU har du möjlighet att söka stipendium för dina utlandsstudier i Europa inom ramen för programmet Erasmus+.

Om du blivit beviljad en utbytesplats via ett Erasmus+ avtal kan du ansöka om Erasmus+ stipendium för studier. Stipendiet är ett bidrag som ska täcka merkostnader i samband med utlandsvistelsen, men det är inte heltäckande. För att beviljas Erasmus+ stipendiet finns det också vissa villkor som måste vara uppfyllda:

 • Du får inte ha varit på Erasmus/Erasmus+ studier eller praktik i mer än sammanlagt 12 månader på samma studienivå, inklusive den studieperiod du söker stipendium för.
 • Du ska ha studerat vid universitet/högskola (heltidsstudier) i minst ett år senast vid avresa.
 • Du ska av MDU vara lovad fullt erkännande av studierna vid värduniversitetet vid hemkomsten.
 • Du får inte betala avgifter till värduniversitetet.
 • Studieperioden ska vara minst tre och högst tolv månaders heltidsstudier.
 • Du får inte stipendium från annat EU-organ eller Universitets- och högskolerådet, i samband med att du söker Erasmus+ stipendium.
 • Du ska vara boende i värdlandet under studieperioden.
 • Ett ”Learning Agreement” måste vara klart innan mobiliteten börjar.
 • Du behöver göra det språktest före och efter mobiliteten som krävs för Erasmus+ studenter. Länken skickas automatiskt till Erasmus+ stipendiaterna.
 • Efter avslutad mobilitet behöver du svara på den rapport som skickas ut elektroniskt.
 • Med mobilitetsperiod avses den tid som studenten spenderar fysiskt i värdlandet. Studier som sker på distans får inte räknas in i mobilitetsperioden.

Om du tar emot Erasmus+ stipendium utan att villkoren uppfylls, riskerar du att bli återbetalningsskyldig.


Vart kan jag åka?

Länder inom Erasmus+-avtalet är:

 • EU:s samtliga länder samt Island, Liechtenstein, Norge, Makedonien och Turkiet
 • ”Outermost regions”: Kanarieöarna, Madeira, Azorerna, Mayotte, Martinique, Guadeloupe, Franska Guyana, Réunion, Saint-Martin och Saint-Barthélemy
 • Länderna och territorierna i EUs lista över ”Overseas countries and territories” Länk till annan webbplats.


Obligatoriskt språktest

Erasmus+ stipendiater behöver genomföra ett webbaserat språktest innan utresa och igen efter hemkomst, enligt krav från EU-kommissionen. Testet är en mätning som jämför språkkunskaper innan och efter en Erasmus+ utbytesperiod. Efter genomfört test finns möjlighet att gå en kostnadsfri webbaserad kurs i det aktuella språket.


Stipendienivå

Stipendiet är ett bidrag som ska täcka en del kostnader i samband med utlandsvistelsen, det är inte heltäckande. Storleken på stipendiet varierar från år till år. Stipendiet beräknas utifrån ett dagsbelopp som är likadant för alla studenter som åker från svenska lärosäten.

 • För programländer med höga levnadskostnader som Danmark, Finland, Irland, Island, Liechtenstein, Luxemburg, Norge, Storbritannien är stipendienivån 460€/månad eller 15,3€/dag
 • För programländer med medelhöga och låga levnadskostnader som Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Frankrike, Grekland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Makedonien, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern, Österrike är stipendienivån 400 €/månad eller 13,3 €/dag

Mer information

För mer information om att studera utomlands, kontakta din internationella koordinator:

Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, EST est-international@mdu.se

Akademin för hälsa, vård och välfärd, HVV hvv-international@mdu.se

Akademin för innovation, design och teknik, IDT idt-international@mdu.se

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, UKK ukk-international@mdu.se