Text

Bra att veta efter att du kommit hem från utlandsstudier

Här finns information som kan vara bra att veta efter att du kommit hem från utlandsstudier.

När du kommer tillbaka förväntas det att du informerar andra studenter om dina erfarenheter av din utlandsstudietid. Det kan handla om att delta i något av de informationsmöten om utlandsstudier som universitetet anordnar eller att medverka i en kort intervju.


Tillgodoräkna dina utlandsstudier

När du är tillbaka i Sverige kan det vara bra att få dina kurser tillgodoräknade så fort som möjligt. Dina utlandsstudier tillgodoräknas när studierna är slutförda och när du har fått dina skriftliga betyg utfärdade av det utländska universitetet.

Utlandsstudiekurserna tillgodoräknas efter att du har lämnat in följande handlingar till din internationella koordinator:

  • Studieintyget/-betyget, i vidimerad (signerad) kopia. Original ska kunna visas upp.
  • Kursernas kurskoder, namn på originalspråk och engelska.
  • Kursbeskrivningar/kursplaner inklusive litteraturlistor.
  • Din egen beskrivning av kursens innehåll, cirka 75–100 ord.
  • Kursernas omfattning (totala antalet undervisningstimmar, till exempel 30 timmar).
  • Kursernas andel av en termins heltidsstudier.
  • Kursernas nivå i termer av 1:a, 2:a, 3:e årets studier.
  • Din egen bedömning av antalet poäng som kursen omfattar enligt det svenska systemet.


Mer information

För mer information om att studera utomlands, kontakta din internationella koordinator:

Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, EST est-international@mdu.se

Akademin för hälsa, vård och välfärd, HVV hvv-international@mdu.se

Akademin för innovation, design och teknik, IDT idt-international@mdu.se

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, UKK ukk-international@mdu.se