Text

Stiftelsen Carin Larssons Stipendiefond 2023

Stiftelsen har till ändamål att dela ut stipendium eller stipendier som avser att stödja kvinnliga studerandes vidareutbildning i naturvetenskapliga ämnen vid MDU.

Vem kan söka

Behörig sökande är kvinnlig student vid MDU inom utbildningsprogram med naturvetenskaplig grund (dvs student på ingenjörsprogram, kandidat- eller masterprogram inom teknik, datavetenskapligt program eller program inom teknisk matematik) eller lärarutbildning med inriktning mot naturvetenskap och/eller teknik. Även utländska studenter är behöriga sökande.

Stimulering av fortsatta studier inom ovanstående områden/program kan vara bidrag till:

 • Studieresor
 • Konferensbesök
 • Utföra examensarbete/utbildningsprojekt/VFU på annan ort än studieort
 • Litteratur eller andra studiehjälpmedel
 • Ekonomiska förutsättningar att fokusera på studier
 • Del av studieavgift för fortsatta studier för avgiftsbelagda studenter
 • Utlandsstudier


Anvisningar för ansökan

I ansökan ska följande finnas:

 • Namn och personnummer
 • Adress, e-postadress och telefonnummer till sökanden (e-post och telefon som även går att nå sökande på under sommaren)
 • Studieintyg (inkluderande förteckning över uppnådda studieprestationer)
 • Beskrivning av studiesituation och hur ett stipendium skulle stimulera den sökandes studiearbete, max 2 A4.

Observera att ofullständiga ansökningar ej kommer att behandlas.

Eventuella frågor om ansökan kan ställas till Sebastian Schwede, sebastian.schwede@mdu.se.


Ansök senast 15 maj 2023

Ansökan skickas till registrator@mdu.se – rektors kansli, senast den 15 maj 2023.


Övrig information

För 2023 års stipendium kommer 1-4 stipendiater att utses. Den totala stipendiesumman för 2023 uppgår till max 60 000 kr.

Student kan erhålla stipendium mer än en gång.

Stiftelsens styrelse fattar beslut om stipendium i juni och utdelning kommer att ske på Zontaklubbens möte i september. Motivering till beslutet redovisas ej.

Om stiftelsen

Stiftelsen registrerades den 30 augusti 2007. Stiftelsen förvaltas av Västerås Zontaklubb.