Text

Stiftelsen Carin Larssons Stipendiefond 2022

Stiftelsen har till ändamål att utdela stipendium eller stipendier som avser att stödja kvinnliga studerandes vidareutbildning i naturvetenskapliga ämnen vid MDU.

Vem kan söka

Behörig sökande är kvinnlig student vid MDU inom utbildningsprogram med naturvetenskaplig grund (det vill säga student på ingenjörsprogram, kandidat- eller masterprogram inom teknik, datavetenskapligt program eller program inom teknisk matematik) eller lärarutbildning med inriktning mot naturvetenskap och/eller teknik. Även utländska studenter är behöriga sökande.

Stimulering av fortsatta studier inom ovanstående områden/program kan vara bidrag till:

 • Studieresor
 • Konferensbesök
 • Utföra examensarbete/utbildningsprojekt/VFU på annan ort än studieort
 • Litteratur eller andra studiehjälpmedel
 • Ekonomiska förutsättningar att fokusera på studier
 • Del av studieavgift för fortsatta studier för avgiftsbelagda studenter
 • Utlandsstudier

Anvisningar för ansökan

I ansökan ska det finnas:

 • Namn och personnummer
 • Adress, e-postadress och telefonnummer till sökanden (e-post och telefon som även går att nå sökande på under sommaren)
 • Studieintyg (inkluderande förteckning över uppnådda studieprestationer)
 • Beskrivning av studiesituation och hur ett stipendium skulle stimulera den sökandes studiearbete, max två A4.

Observera att ofullständiga ansökningar inte kommer att behandlas.

Eventuella frågor om ansökan kan ställas till Eva Maaninen-Olsson, eva.maaninen-olsson@mdu.se.

Ansök senast 24 maj 2022

Ansökan skickas till registrator@mdu.se – rektors kansli, senast den 24 maj 2022.


Övrig information

För 2022 års stipendium kommer 1-3 stipendiater att utses. Den totala stipendiesumman för 2022 uppgår till max 60 000 kr.

Student kan erhålla stipendium mer än en gång.

Stiftelsens styrelse fattar beslut om stipendium i juni och utdelning kommer att ske på Zontaklubbens möte i september. Motivering till beslutet redovisas inte.


Om stiftelsen

Stiftelsen registrerades den 30 augusti 2007. Stiftelsen förvaltas av Västerås Zontaklubb. För mer information om Västerås Zontaklubb www.zonta21.org Länk till annan webbplats. under ”Klubbar” och ”Area 02”.


Ansök

Ansök till registrator@mdu.se senast den 15 maj 2022.

Ansök här

Frågor?

Frågor om ansökan kan ställas till Eva Maaninen-Olsson.

eva.maaninen-olsson@mdu.se