Text

Särskild händelse eller kris

Så här gör du vid särskild händelse eller kris:

  1. Rädda liv.
  2. Ring 112.
  3. Kontakta MDU:s tjänsteperson i beredskap (TIB) på telefonnummer 073-960 88 22.
  4. Kom ihåg att lämna ditt namn och telefonnummer när du larmar eller kontaktar ledningsgruppen.

TIB bemannar MDU:s jourtelefon dygnet runt och sammankallar ledningsgruppen för kris och beredskap (LKB) vid behov. LKB fattar strategiska beslut om krishantering för personal och studenter. Gruppen samordnar intern och extern information om det inträffade.

Skyddsrum

Närmaste skyddsrum finns markerat på kartorna nedan.