Text

Digital salstenta i Inspera Assessment

Att skriva digital salstenta i Inspera skiljer sig beroende på vilken campusort du ska skriva på. Därför är det viktigt att du förbereder dig enligt instruktionerna nedan. Vissa tentor kan också ha ytterligare information från examinator.

Innan tentan

Anmäl dig i Ladok

För att få skriva tenta behöver du anmäla dig i Ladok. Kom också ihåg att avanmäla dig om du inte kommer att genomföra tentan.

Logga in i Inspera Assessment

Digitala tentor skrivs i Inspera. Logga in med inloggningsuppgifterna till ditt MDU-studentkonto.

Digital tenta i Eskilstuna

I Eskilstuna skriver du din digitala tenta i tentamenslokal med stationära datorer. Du behöver kunna dina inloggningsuppgifter till ditt MDU-studentkonto för att logga in på datorn och till Inspera.

Gör en demotenta

Förbered dig genom att genomföra en demotenta i Inspera. Logga in med inloggningsuppgifterna till ditt MDU-studentkonto. Kom ihåg att skriva ner lösenorden innan du påbörjar demotentan. För att kunna göra en demotenta måste du först ladda ner och installera Safe Exam Browser.

Digital tenta i Västerås

I Västerås skriver du din digitala tenta på egen bärbara dator. Det måste vara en PC eller Mac (Chromebook, surfplatta och smarttelefon fungerar inte). För att kunna göra en digital tenta måste du först ladda ner och installera Safe Exam Browser.

Gör en demotenta

Förbered dig genom att genomföra en demotenta i Inspera. Logga in med inloggningsuppgifterna till ditt MDU-studentkonto. Kom ihåg att skriva ner lösenorden innan du påbörjar demotentan. För att kunna göra en demotenta måste du först ladda ner och installera Safe Exam Browser.

Kontrollera att du kan ansluta till MDU:s trådlösa nätverk med din dator

På MDU används det trådlösa nätverket Eduroam. Du behöver en dator som klarar 5GHz för att ansluta till detta. Om din dator inte klarar det kan du använda det trådlösa nätverket MDU-Guest. Lösenord kan fås från Studenttorget eller vakten i tentalokalen.

Ladda ner och installera Safe Exam Browser

Safe Exam Browser är en webbläsare som låser ner otillåtna program under tentamenstillfället. Till varje tentatillfälle behöver du kontrollera att du har rätt version av Safe Exam Browser.
Du kan ladda ner och installera webbläsaren från Insperas webbplats:

 1. Ladda ner Safe Exam Browser på din PC eller Mac.
 2. Installera Safe Exam Browser

eller genom att göra demotentan:

 1. Logga in i Inspera Länk till annan webbplats.
 2. Klicka in på demotentan
 3. Välj ladda ner Safe Exam Browser på din PC eller Mac.
 4. Installera Safe Exam Browser

Lånedator

Om du inte har tillgång till en bärbar dator ska du anmäla behov av lånedator till Studenttorget. Det gör du efter att du anmält dig till tentan.

Du måste anmäla behov av lånedator senast tio dagar innan tentamenstillfället. Antalet lånedatorer är begränsat.

Ange följande i din anmälan:

 • För- och efternamn
 • Kurskod
 • Tentadatum och starttid för tentan
 • Ort där du anmält dig att skriva tentan

Läs våra examinationsregler

Läs igenom universitetets examinationsregler och regler för salstentamen.

Vid tentamenstillfället

Du loggar in på Inspera för att genomföra tentan. Via Inspera startar Safe Exam Browser med de lösenord som tentavakterna ger dig. Du kommer inte åt dina dokument och du kan inte surfa på internet. Du kan alltså endast genomföra tentan och de länkar som godkänts och ska användas i tentan inne i Inspera.

Du behöver:

 • Ditt användarnamn och lösenord för MDU.
 • En bärbar dator med rätt version Safe Exam Browser installerat. För Mac-användare är det viktigt att inte flytta programmappen från applications till någon annan plats på datorn.
 • Batteriet ska vara fulladdat vid start.
 • Ta med laddare till datorn.
 • Ta med id/giltig legitimation.
 • Var på plats minst 30 minuter innan tentan börjar och se till att allt fungerar och att du kan logga in.

Kontrollera att:

 • du är uppkopplad mot universitetets trådlösa nätverk. Du loggar in med ditt användarnamn@mdu.se och lösenord för MDU.
 • du kan logga in på mdu.inspera.com. Länk till annan webbplats. och se kommande tenta.
 • du stänger alla andra program, till exempel spelplattformar och skärmdelning som kan göra att tentan inte kan påbörjas med nedlåsning (Safe Exam Browser)

Tentan sparas var 15:e sekund i Inspera. Tentavakterna hjälper dig om du får problem och kan se att dina uppgifter sparas samt hjälper dig med en lånedator om du får problem med din hårdvara/dator. Kontakta alltid en tentamensvakt om du tappar nätet.

Du kan klicka framåt och bakåt mellan frågorna om läraren har godkänt detta. Du kan också flagga en fråga du vill gå tillbaka till eller vill kontrollera svaret innan du lämnar in om examinator/läraren godkänt det.

När du är klar ska du tillkalla tentamensvakt. Du avslutar sedan och lämnar in tentan i Inspera.

Efter digital salstentamen med Inspera

Du ser ditt betyg i Ladok. Vill du läsa eventuella kommentarer på den digitala tentan loggar du in på mdu.inspera.com och klickar på arkiv där du hittar dina genomförda tentor.

Mer information om Inspera

Kontakt

För mer information, kontakta Studenttorget.

E-post: studenttorget@mdu.se
Telefon: 021–10 13 10