Text

Beställ hjälpmedel till salstentamen

Här kan du beställa de anpassningar/ hjälpmedel till salstentamen som du har fått rekommenderade i ditt besked från samordnaren av pedagogiskt stöd. Du behöver först anmäla dig till tentamen i Ladok och skickar sedan in formuläret nedan. Detta måste du göra senast tio (10) kalenderdagar innan tentamensdagen.

Senast två (2) dagar innan tentamensdagen får du information om din beställning, det skickas till den mailadress du anger i formuläret.

Observera att du som beställt någon form av anpassning/hjälpmedel kan bli tilldelad en plats i mindre grupp/sal, även fast du inte är i behov av att skriva tentamen i mindre grupp.

Om du av någon anledning inte kommer kunna skriva tentan behöver du avanmäla dig då så snart som möjligt i Ladok. Du skickar också ett mejl till admdrift@mdu.se där du uppger vilken tenta du vill avboka dina beställda hjälpmedel/anpassningar.
Använd din studentmejl


6

Skrivort * (obligatorisk)
SkrivortKlockslag * (obligatorisk)
Klockslag

Hitta kursplan: https://www.mdu.se/utbildning/hitta-utbildningsplan-och-kursplan
Hjälpmedel/anpassning till detta tentamenstillfälle * (obligatorisk)
Hjälpmedel/anpassning till detta tentamenstillfälle


Kontakt

För mer information, kontakta Studenttorget.

E-post: studenttorget@mdu.se
Telefon: 021–10 13 10